Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • OGŁOSZENIA

Treść strony

Ponowne ogłoszenie na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu z dnia 18.10.2019r.

http://winb.poznan.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=310765

 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2019-10-18 13:53

Znamy wyniki głosowania w Powiatowym Budżecie Obywatelskim 2020

W dniu 16 października 2019 roku o godz. 9.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw ustalenia wyników głosowania w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 r., w którym udział wzięli: Monika Helwig, Anna Szymańska, Agata Sawa, Emilia Kwiatkowska, Anna Michalska – Nowak, Irmina Błotna, Beata Sajewska, Kamil Matusiak, Sławomir Depa, Albert Jessa.

W dniach 01.10 - 15.10.2019 r. do urn umieszczonych w urzędach miast i gmin naszego powiatu oraz w budynku Starostwa, a także za pośrednictwem formularzy elektronicznych oddano łącznie 15 150  głosów, w tym głosów ważnych 13 963.

Tryb głosowania

Liczba ważnych głosów

Liczba głosów nieważnych

Ogółem:

Formularze papierowe

13 928

1186

15 114

Formularze elektroniczne

35

1

36

Suma

13 963

1187

15 150


Najczęściej popełniane błędy powodujące nieważność głosów:

1)    brak wskazania zadania,
2)    brak wymaganych podpisów,
3)    brak zakreślenia oświadczeń.


Następnie przystąpiono do obliczania wyników głosowania oraz ustalenia kolejności propozycji zadań do realizacji według tzw. „listy rankingowej”.

Liczba ważnych oddanych głosów na poszczególne zadania kształtuje się następująco:

Lp.

Nazwa zadania i miejsce

Liczba  oddanych głosów

1.

Przebudowa chodnika przy ul. Bobrownickiej w Wągrowcu (przejazd kolejowy – ośrodek zdrowia)

524

2.

Montaż dwóch znaków aktywnych D – 6 (przejście dla pieszych) w Laskownicy Wielkiej (przystanek PKS)

1010

3.

Remont drogi powiatowej odc. Budziejewko - Mieścisko

2118

4.

Wykonanie przejścia dla pieszych ze znakami aktywnymi w Panigrodzu (blok nr 43)

178

5.

Przebudowa chodnika przy ul. Lipowej w Wągrowcu wzdłuż parku 600-lecia

13

6.

Montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy ul. Straszewskiej (skrzyż. z ul. ks. Willi i Nawrowskiego) w Wągrowcu

2

7.

Budowa boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu przy budynku SOSW w Wągrowcu (przy ul. Janowieckiej)

2939

8.

Remont drogi powiatowej odc. Siedleczko – gr. gminy Wągrowiec (w kierunku Kołybek)

4770

9.

Zakup dwóch zaawansowanych monitorów i defibrylatorów ratunkowych dla ratownictwa medycznego 

278

10.

Montaż dwóch znaków aktywnych A – 17 uwaga dzieci w Laskownicy Wielkiej (świetlica wiejska)

136

11.

Montaż aktywnego znaku A – 7  z detektorem ruchu w Krzyżankach

222

12.

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej od Jankowa do Ochodzy „nowe osiedle” 

253

13.

Montaż radarowego wyświetlacza prędkości w Chawłodnie

17

14.

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej odc. dr. woj. 196 - Przysieczyn

1503

 

W związku z powyższym Zespół  ustalił następującą „listę rankingową”:

1.    Zadania duże:

Lp.

Nazwa zadania

Liczba oddanych głosów

1.

Remont drogi powiatowej odc. Siedleczko – gr. gminy Wągrowiec (w kierunku Kołybek)

4770

2.

Budowa boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu przy budynku SOSW w Wągrowcu (przy ul. Janowieckiej)

2939

3.

Remont drogi powiatowej odc. Budziejewko - Mieścisko

2118

 

Przewidziano do realizacji zadanie : Remont drogi powiatowej odc. Siedleczko – gr. gminy Wągrowiec (w kierunku Kołybek).

2.    Zadania średnie:

Lp.

Nazwa zadania

Liczba oddanych głosów

1.

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej odc. dr. woj. 196 - Przysieczyn

1503

2.

Przebudowa chodnika przy ul. Bobrownickiej w Wągrowcu (przejazd kolejowy – ośrodek zdrowia)

524

3.

Zakup dwóch zaawansowanych monitorów i defibrylatorów ratunkowych dla ratownictwa medycznego 

278

4.

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej od Jankowa do Ochodzy „nowe osiedle” 

253

5.

Przebudowa chodnika przy ul. Lipowej w Wągrowcu wzdłuż parku 600-lecia

13

Przewidziano do realizacji zadanie : Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej odc. dr. woj. 196 - Przysieczyn

3.    Zadania małe:

Lp.

Nazwa zadania

Liczba oddanych głosów

1.

Montaż dwóch znaków aktywnych D – 6 (przejście dla pieszych) w Laskownicy Wielkiej (przystanek PKS)

1010

2.

Montaż aktywnego znaku A – 7  z detektorem ruchu w Krzyżankach

222

3.

Wykonanie przejścia dla pieszych ze znakami aktywnymi w Panigrodzu (blok nr 43)

178

4.

Montaż dwóch znaków aktywnych A – 17 uwaga dzieci w Laskownicy Wielkiej (świetlica wiejska)

136

5.

Montaż radarowego wyświetlacza prędkości w Chawłodnie

17

6.

Montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy ul. Straszewskiej (skrzyż. z ul. ks. Willi i Nawrowskiego) w Wągrowcu

2

 

Przewidziano do realizacji zadania :
1.    Montaż dwóch znaków aktywnych D – 6 (przejście dla pieszych) w Laskownicy Wielkiej (przystanek PKS),
2.    Montaż aktywnego znaku A – 7  z detektorem ruchu w Krzyżankach,
3.    Wykonanie przejścia dla pieszych ze znakami aktywnymi w Panigrodzu (blok nr 43),
4.    Montaż dwóch znaków aktywnych A – 17 uwaga dzieci w Laskownicy Wielkiej (świetlica wiejska).

 

 

 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2019-10-18 12:47

Dofinansowania z PFRON

 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2019-10-18 09:12

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

drukuj (Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Trojanowski
  data wytworzenia: 2019-10-18
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2019-10-18 08:24

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę

drukuj (Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bosacka
  data wytworzenia: 2019-10-04
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2019-10-04 08:36

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bosacka
  data wytworzenia: 2019-09-13
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2019-09-13 07:08

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego niegraniczonego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Jarosz
  data wytworzenia: 2019-09-13
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2019-09-13 07:03

Nabór na stanowisko urzędnicze Sekretarza w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

drukuj (Nabór na stanowisko urzędnicze Sekretarza w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Edyta Owczarzak
  data wytworzenia: 2019-08-05
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2019-08-06 08:11
 • zmodyfikował: Dariusz Trojanowski
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-30 15:25

Obowiązki sprawozdawcze podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie raportowania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji oraz sporządzania wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Sajewska
  data wytworzenia: 2019-07-29
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2019-08-01 09:28

Rozporządzenie Nr 4/2019 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 lipca 2019 r. uchylające rozporządzenie nr 7/2018 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów poznańskiego i wągrowieckiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 7296)

 • data wytworzenia: 2019-07-04
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2019-07-10 08:20

Nabór na stanowisko urzędnicze Sekretarza w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

drukuj (Nabór na stanowisko urzędnicze Sekretarza w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Edyta Owczarzak
  data wytworzenia: 2019-07-02
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2019-07-03 11:07
 • zmodyfikował: Dariusz Trojanowski
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-06 08:06

Nadleśnictwo Łopuchówko informuje o planowanych w miesiącu maju 2019 roku, opryskach agrolotniczych na imago chrabąszcza majowego

 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2019-05-06 09:49

Ogłoszenie o zapewnieniu trwałości rezultatu projektu „ Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim „ w ramach WRPO 2014-2020

drukuj (Ogłoszenie o zapewnieniu trwałości rezultatu projektu „ Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim „ w ramach WRPO 2014-2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu
  data wytworzenia: 2019-01-25
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2019-01-25 12:02

następna strona »

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19756
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-18 13:53

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec

tel. 67 26 80 515, fax 67 26 27 888, email: sekretariat@wagrowiec.pl

 

NIP POWIATU: 766-196-31-01

NIP STAROSTWA: 766-16-39-406

REGON: 570799496

NR POWIATU WAGROWIECKIEGO W SYSTEMIE TERYT: 3028

Godziny otwarcia urzędu


Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek 7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji obsługuje interesantów w godzinach od 8:00 do 14:00,

w poniedziałki od 8:00 do 16:00.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1900242
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-18 14:53

Stopka strony