Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • OGŁOSZENIA

Treść strony

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. utrzymania dróg i mostów w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wągrowcu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Torz
  data wytworzenia: 2020-02-20
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2020-02-20 10:49

Ogłoszenie o naborze do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marlena Witucka
  data wytworzenia: 2020-02-14
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2020-02-14 12:33

Wykazy nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczone do wydzierżawienia

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bosacka
  data wytworzenia: 2020-02-14
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2020-02-14 10:45

Ponowne ogłoszenie na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Kossak
  data wytworzenia: 2020-02-10
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2020-02-10 16:01

Ogłoszenie o zapewnieniu trwałości rezultatu projektu " Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim " w ramach WRPO 2014 - 2020

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Edyta Owczarzak
  data wytworzenia: 2020-01-23
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2020-01-24 14:49

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bosacka
  data wytworzenia: 2020-01-17
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2020-01-17 07:51

Informacja o wynikach naboru stanowisko księgowy w ZS nr 2 w Wągrowcu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Muszyńska-Synoradzka
  data wytworzenia: 2020-01-08
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2020-01-15 08:43

Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych Niepełnosprawnych i Ich Rodzin REHABIITACJA ogłasza ustny przetarg (licytacja) na sprzedaż autobusu 17-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Senger
  data wytworzenia: 2020-01-10
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2020-01-10 09:01

Zaproszenie do uczestnictwa w PROGRAMIE WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III W 2020 ROKU

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Edyta Owczarzak
  data wytworzenia: 2019-12-30
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2019-12-30 09:47

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko referent w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sabina Olejniczak
  data wytworzenia: 2019-12-24
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2019-12-30 08:19

ZARZĄD POWIATU WĄGROWIECKIEGO ogłasza nabór wniosków w roku 2020 na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków na obszarze Powiatu Wągrowieckiego

drukuj (ZARZĄD POWIATU WĄGROWIECKIEGO ogłasza nabór wniosków w roku 2020 na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków na obszarze Powiatu Wągrowieckiego)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irmina Błotna
  data wytworzenia: 2019-12-19
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2019-12-19 09:12

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych i wznowieniu znaków granicznych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Łochyński
  data wytworzenia: 2019-12-13
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2019-12-17 12:14

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bosacka
  data wytworzenia: 2019-11-29
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2019-11-29 12:10

Informacja o wyniku przetargu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Jarosz
  data wytworzenia: 2019-11-28
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2019-11-28 11:12

Informacja o wyniku przetargu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bosacka
  data wytworzenia: 2019-11-27
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2019-11-28 10:11

Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny w Wągrowcu informuje o możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań przewidzianych do realizacji w 2020 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny w Wągrowcu informuje o możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań przewidzianych do realizacji w 2020 roku w zakresie:

 • organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;
 • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.

    Beneficjentami  środków  PFRON mogą być :
1. osoby prawne;
2. jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli :  
-  prowadzą działalność  na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
-   udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych  i lokalowych do realizacji zadania,
- udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu w wysokości co najmniej 40%) ;
-   nie mają zaległości finansowych wobec Funduszu.
    
    Uprawnione podmioty mogą składać wnioski w siedzibie tutejszego Centrum nieprzekraczalnie – do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.

Wnioski do pobrania ze strony internetowej PCPR http://www.pcpr.wagrowiec.pl/ (zakładka: wnioski i pliki do pobrania).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Artur Szyper
  data wytworzenia: 2019-11-14
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2019-11-19 09:23
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Artur Szyper
  data wytworzenia: 2019-11-14
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2019-11-19 09:23

Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie wydarzeń w 2020 roku

Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie wydarzeń w 2020 roku. O dotacje mogą się ubiegać samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Nabór potrwa do 9 grudnia br. do godziny 15.59.

Środki z Programu Dotacyjnego "Niepodległa" są przeznaczone na wydarzenia, które nawiązują do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości.  Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka. Budżet programu dotacyjnego „Niepodległa” w 2020 roku wynosi 6 mln zł, a dofinansowanie może wynieść od 10 tys. do 100 tys. złotych. Poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85% całości budżetu zadania. Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania: od 1 lutego do 20 listopada 2020 r.

Wnioski należy składać poprzez formularz w systemie Witkac.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Trojanowski
  data wytworzenia: 2019-11-18
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2019-11-18 09:18

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bosacka
  data wytworzenia: 2019-11-08
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2019-11-08 11:41

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Czesławicach gmina Gołańcz

drukuj (Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Czesławicach gmina Gołańcz)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bosacka
  data wytworzenia: 2019-10-25
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2019-10-25 08:57

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bosacka
  data wytworzenia: 2019-11-26
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2019-11-26 08:57

Znamy wyniki głosowania w Powiatowym Budżecie Obywatelskim 2020

W dniu 16 października 2019 roku o godz. 9.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw ustalenia wyników głosowania w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 r., w którym udział wzięli: Monika Helwig, Anna Szymańska, Agata Sawa, Emilia Kwiatkowska, Anna Michalska – Nowak, Irmina Błotna, Beata Sajewska, Kamil Matusiak, Sławomir Depa, Albert Jessa.

W dniach 01.10 - 15.10.2019 r. do urn umieszczonych w urzędach miast i gmin naszego powiatu oraz w budynku Starostwa, a także za pośrednictwem formularzy elektronicznych oddano łącznie 15 150  głosów, w tym głosów ważnych 13 963.

Tryb głosowania

Liczba ważnych głosów

Liczba głosów nieważnych

Ogółem:

Formularze papierowe

13 928

1186

15 114

Formularze elektroniczne

35

1

36

Suma

13 963

1187

15 150


Najczęściej popełniane błędy powodujące nieważność głosów:

1)    brak wskazania zadania,
2)    brak wymaganych podpisów,
3)    brak zakreślenia oświadczeń.


Następnie przystąpiono do obliczania wyników głosowania oraz ustalenia kolejności propozycji zadań do realizacji według tzw. „listy rankingowej”.

Liczba ważnych oddanych głosów na poszczególne zadania kształtuje się następująco:

Lp.

Nazwa zadania i miejsce

Liczba  oddanych głosów

1.

Przebudowa chodnika przy ul. Bobrownickiej w Wągrowcu (przejazd kolejowy – ośrodek zdrowia)

524

2.

Montaż dwóch znaków aktywnych D – 6 (przejście dla pieszych) w Laskownicy Wielkiej (przystanek PKS)

1010

3.

Remont drogi powiatowej odc. Budziejewko - Mieścisko

2118

4.

Wykonanie przejścia dla pieszych ze znakami aktywnymi w Panigrodzu (blok nr 43)

178

5.

Przebudowa chodnika przy ul. Lipowej w Wągrowcu wzdłuż parku 600-lecia

13

6.

Montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy ul. Straszewskiej (skrzyż. z ul. ks. Willi i Nawrowskiego) w Wągrowcu

2

7.

Budowa boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu przy budynku SOSW w Wągrowcu (przy ul. Janowieckiej)

2939

8.

Remont drogi powiatowej odc. Siedleczko – gr. gminy Wągrowiec (w kierunku Kołybek)

4770

9.

Zakup dwóch zaawansowanych monitorów i defibrylatorów ratunkowych dla ratownictwa medycznego 

278

10.

Montaż dwóch znaków aktywnych A – 17 uwaga dzieci w Laskownicy Wielkiej (świetlica wiejska)

136

11.

Montaż aktywnego znaku A – 7  z detektorem ruchu w Krzyżankach

222

12.

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej od Jankowa do Ochodzy „nowe osiedle” 

253

13.

Montaż radarowego wyświetlacza prędkości w Chawłodnie

17

14.

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej odc. dr. woj. 196 - Przysieczyn

1503

 

W związku z powyższym Zespół  ustalił następującą „listę rankingową”:

1.    Zadania duże:

Lp.

Nazwa zadania

Liczba oddanych głosów

1.

Remont drogi powiatowej odc. Siedleczko – gr. gminy Wągrowiec (w kierunku Kołybek)

4770

2.

Budowa boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu przy budynku SOSW w Wągrowcu (przy ul. Janowieckiej)

2939

3.

Remont drogi powiatowej odc. Budziejewko - Mieścisko

2118

 

Przewidziano do realizacji zadanie : Remont drogi powiatowej odc. Siedleczko – gr. gminy Wągrowiec (w kierunku Kołybek).

2.    Zadania średnie:

Lp.

Nazwa zadania

Liczba oddanych głosów

1.

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej odc. dr. woj. 196 - Przysieczyn

1503

2.

Przebudowa chodnika przy ul. Bobrownickiej w Wągrowcu (przejazd kolejowy – ośrodek zdrowia)

524

3.

Zakup dwóch zaawansowanych monitorów i defibrylatorów ratunkowych dla ratownictwa medycznego 

278

4.

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej od Jankowa do Ochodzy „nowe osiedle” 

253

5.

Przebudowa chodnika przy ul. Lipowej w Wągrowcu wzdłuż parku 600-lecia

13

Przewidziano do realizacji zadanie : Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej odc. dr. woj. 196 - Przysieczyn

3.    Zadania małe:

Lp.

Nazwa zadania

Liczba oddanych głosów

1.

Montaż dwóch znaków aktywnych D – 6 (przejście dla pieszych) w Laskownicy Wielkiej (przystanek PKS)

1010

2.

Montaż aktywnego znaku A – 7  z detektorem ruchu w Krzyżankach

222

3.

Wykonanie przejścia dla pieszych ze znakami aktywnymi w Panigrodzu (blok nr 43)

178

4.

Montaż dwóch znaków aktywnych A – 17 uwaga dzieci w Laskownicy Wielkiej (świetlica wiejska)

136

5.

Montaż radarowego wyświetlacza prędkości w Chawłodnie

17

6.

Montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy ul. Straszewskiej (skrzyż. z ul. ks. Willi i Nawrowskiego) w Wągrowcu

2

 

Przewidziano do realizacji zadania :
1.    Montaż dwóch znaków aktywnych D – 6 (przejście dla pieszych) w Laskownicy Wielkiej (przystanek PKS),
2.    Montaż aktywnego znaku A – 7  z detektorem ruchu w Krzyżankach,
3.    Wykonanie przejścia dla pieszych ze znakami aktywnymi w Panigrodzu (blok nr 43),
4.    Montaż dwóch znaków aktywnych A – 17 uwaga dzieci w Laskownicy Wielkiej (świetlica wiejska).

 

 

 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2019-10-18 12:47

Dofinansowania z PFRON

 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2019-10-18 09:12

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bosacka
  data wytworzenia: 2019-09-13
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2019-09-13 07:08

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego niegraniczonego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Jarosz
  data wytworzenia: 2019-09-13
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2019-09-13 07:03

Nabór na stanowisko urzędnicze Sekretarza w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

drukuj (Nabór na stanowisko urzędnicze Sekretarza w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Edyta Owczarzak
  data wytworzenia: 2019-08-05
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2019-08-06 08:11
 • zmodyfikował: Dariusz Trojanowski
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-30 15:25

Obowiązki sprawozdawcze podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie raportowania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji oraz sporządzania wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Sajewska
  data wytworzenia: 2019-07-29
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2019-08-01 09:28

Rozporządzenie Nr 4/2019 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 lipca 2019 r. uchylające rozporządzenie nr 7/2018 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów poznańskiego i wągrowieckiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 7296)

 • data wytworzenia: 2019-07-04
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2019-07-10 08:20

Nabór na stanowisko urzędnicze Sekretarza w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

drukuj (Nabór na stanowisko urzędnicze Sekretarza w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Edyta Owczarzak
  data wytworzenia: 2019-07-02
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2019-07-03 11:07
 • zmodyfikował: Dariusz Trojanowski
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-06 08:06

Nadleśnictwo Łopuchówko informuje o planowanych w miesiącu maju 2019 roku, opryskach agrolotniczych na imago chrabąszcza majowego

 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2019-05-06 09:49

Ogłoszenie o zapewnieniu trwałości rezultatu projektu „ Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim „ w ramach WRPO 2014-2020

drukuj (Ogłoszenie o zapewnieniu trwałości rezultatu projektu „ Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim „ w ramach WRPO 2014-2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu
  data wytworzenia: 2019-01-25
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2019-01-25 12:02

następna strona »

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 22333
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-02-20 10:49

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec

tel. 67 26 80 515, fax 67 26 27 888, email: sekretariat@wagrowiec.pl

 

NIP POWIATU: 766-196-31-01

NIP STAROSTWA: 766-16-39-406

REGON: 570799496

NR POWIATU WAGROWIECKIEGO W SYSTEMIE TERYT: 3028

Godziny otwarcia urzędu


Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek 7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji obsługuje interesantów w godzinach od 8:00 do 14:00,

w poniedziałki od 8:00 do 16:00.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2137318
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-21 10:39

Stopka strony