Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • OGŁOSZENIA

Treść strony

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użyczenie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bosacka
  data wytworzenia: 2019-01-11
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2019-01-18 08:45

Zaproszenie do udziału w Programie Wyrównywania Różnic Między Regionami III w 2019 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2019-01-02 11:23

ZARZĄD POWIATU WĄGROWIECKIEGO ogłasza nabór wniosków w roku 2019 na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków na obszarze Powiatu Wągrowieckiego w zakresie:

drukuj (ZARZĄD POWIATU WĄGROWIECKIEGO ogłasza nabór wniosków w roku 2019 na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków na obszarze Powiatu Wągrowieckiego w zakresie:)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-12-20 12:53

Decyzja Starosty Wągrowieckiego zezwalająca na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bosacka
  data wytworzenia: 2018-12-19
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-12-20 12:44

Zaproszenie do złożenia oferty w sprawie usuwania statków lub innych obiektów pływających

drukuj (Zaproszenie do złożenia oferty w sprawie usuwania statków lub innych obiektów pływających)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Komunikacji
  data wytworzenia: 2018-12-13
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-12-14 14:39

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczące usuwania i prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1-3 ustawy prawo o ruchu drogowym

drukuj (Zaproszenie do złożenia oferty dotyczące usuwania i prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1-3 ustawy prawo o ruchu drogowym)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Komunikacji
  data wytworzenia: 2018-12-13
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-12-14 14:30

Ogłoszenie o czynnościach ustalenia granic

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rafał Kledzik
  data wytworzenia: 2018-12-05
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-12-06 10:24

Decyzja Starosty Wągrowieckiego zezwalająca na niezwłoczne zajęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr GN. 6821.24.2018.GN2 z dnia 4.12.2018 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bosacka
  data wytworzenia: 2018-12-04
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-12-05 13:00

Decyzja Starosty Wągrowieckiego dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym GN. 6821.20.2018.GN2 z dnia 4.12.2018 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bosacka
  data wytworzenia: 2018-12-04
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-12-05 12:38

Decyzja zezwalająca na niezwłoczne zajęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – GN.6821.25.2018.GN2

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bosacka
  data wytworzenia: 2018-12-03
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-12-03 15:30

Informacja o możliwości ubiegania się o dofinansowanie zadań przewidzianych do realizacji w 2019 roku w zakresie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu
  data wytworzenia: 2018-11-14
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-11-16 14:24

Informacja o możliwości ubiegania się o dofinansowanie zadań przewidzianych do realizacji w 2019 roku w zakresie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu
  data wytworzenia: 2018-11-14
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-11-16 14:24

Udostępnienie decyzji ustalającej odszkodowanie za zajęcie nieruchomości pod budowę drogi gminnej realizowanej pod nazwą inwestycji: „Budowa ulic „za sądem” w Wągrowcu – Etap I”

drukuj (Udostępnienie decyzji ustalającej odszkodowanie za zajęcie nieruchomości pod budowę drogi gminnej realizowanej pod nazwą inwestycji: „Budowa ulic „za sądem” w Wągrowcu – Etap I”)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Piekutowska
  data wytworzenia: 2018-10-29
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-10-30 09:58

Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów poznańskiego, obornickiego i wągrowieckiego

 • data wytworzenia: 2018-10-25
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-10-30 09:56

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze w Młodzieżowymo Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy

drukuj (Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze w Młodzieżowymo Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy
  data wytworzenia: 2018-10-23
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-10-23 13:13

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w powiecie wągrowieckim

drukuj (Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w powiecie wągrowieckim)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia
  data wytworzenia: 2018-09-27
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-09-28 11:05

Informacja Starosty Wągrowieckiego o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie pozyskania danych dla budynków i lokali oraz występowania gruntów zabudowanych i zurbanizowanych dla części gminy Wągrowiec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rafał Kledzik
  data wytworzenia: 2018-09-07
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-09-07 08:21

Afrykański pomór świń - ulotka informacyjna

 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-08-20 10:30

INFORMACJA O UDZIELENIU DOTACJI SPÓŁKOM WODNYM

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Powiatu Wągrowieckiego na posiedzeniu w dniu 16 sierpnia 2018r. uwzględniając zapisy Uchwały Nr XLIV/343/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 czerwca 2018r.  w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Wągrowieckiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i  sposobu jej rozliczania (Dz.Urz. Woj. Wlkp. Z 2018r. poz. 5491) rozpatrzył wnioski złożone przez spółki wodne i podjął decyzję o udzieleniu w 2018  roku z budżetu Powiatu Wągrowieckiego dotacji następującym Spółkom Wodnym:
1)  Gminna Spółka Wodna w Skokach – w wysokości  10 486,00 zł
2)  Gminna Spółka Wodna w Mieścisku – w wysokości    9 698,00 zł
3)  Spółka Wodna Mieścisko – w wysokości   1 858,40 zł
4)  Gminna Spółka Wodno - Melioracyjna w Gołańczy – w wysokości 13 426,25  zł
5)  Gminna Spółka Wodno – Melioracyjna Wapno – w wysokości 3 428 zł
6)  Spółka Odwodnienia Damasławek – w wysokości 1 102,00zł

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  data wytworzenia: 2018-08-16
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-08-17 09:38
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  data wytworzenia: 2018-08-16
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-08-17 09:38

Informacja o wydanym pozwoleniu na budowę 370/18

Informacja o wydanym pozwoleniu na budowę 370/18

Informacja w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Wągrowieckiego spółkom wodnym

Informacja w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Wągrowieckiego spółkom wodnym

Pomoc dla rolników dotkniętych stratami spowodowanymi suszą

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  data wytworzenia: 2018-07-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-17 16:03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-17 16:03

Informacja - modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręby: Kobylec, Pawłowo Żońskie, Toniszewo, Kamienica, Żelice

drukuj (Informacja - modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręby: Kobylec, Pawłowo Żońskie, Toniszewo, Kamienica, Żelice)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rafał Kledzik
  data wytworzenia: 2018-07-16
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-07-16 14:42

Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rafał Kledzik
  data wytworzenia: 2018-06-26
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-06-27 12:36

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu zaprasza na warsztaty lokalne w związku ze sporządzaniem projektu planu zadań ochronnych (dalej pzo) dla obszarów Natura 2000

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
  data wytworzenia: 2018-06-21
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-06-21 12:49

następna strona »

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14539
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-01-18 08:45

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec

tel. 67 26 80 515, fax 67 26 27 888, email: sekretariat@wagrowiec.pl

 

NIP POWIATU: 766-196-31-01

NIP STAROSTWA: 766-16-39-406

REGON: 570799496

NR POWIATU WAGROWIECKIEGO W SYSTEMIE TERYT: 3028

Godziny otwarcia urzędu


Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek 7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji obsługuje interesantów w godzinach od 8:00 do 14:00,

w poniedziałki od 8:00 do 16:00.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1423429
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-01-22 14:50

Stopka strony