Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Wągrowiecki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

« poprzedni miesiąclistopad 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.wagrowiec.pl

Treść strony

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz U. z 2018 r. poz. 1474)

NIEZBĘDNY FORMULARZ
:  wniosek (do pobrania na stronie www.bip.wagrowiec.pl)

UWAGA: z wnioskiem może wystąpić jedynie właściwy zarządca drogi

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Mapa w skali co najmniej 1:5000 przedstawiająca proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych oraz istniejące uzbrojenie terenu – 3 egz.
2. Analiza powiązania drogi z innymi drogami publicznymi.
3. Mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami – 5 egz.
4. Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu.
5. Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa  w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) aktualnym na dzień opracowania projektu.
6. W przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  Prawo budowlane, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno – budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, projektowanych rozwiązań w zakresie:
·        linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
·        przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;
7. Opinie:
·        ministra właściwego do spraw zdrowia – w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami;
·        dyrektora właściwego urzędu morskiego – w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani;
·        właściwego organu nadzoru górniczego – w odniesieniu do terenów górniczych;
·        dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej – w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią;
·        dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych;
·        właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków – w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów;
·        właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej – w odniesieniu do linii kolejowej;
·        innych organów wymaganych przepisami szczególnymi.
8. Wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne.
9. Opinie właściwych miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 

II. WYSOKOŚĆ OPŁAT

Starosta w odniesieniu do dróg gminnych i powiatowych wydaje decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek właściwych zarządców tych dróg, którzy na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z 2006r.) są zwolnieni z opłaty skarbowej. 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zgodnie z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz U. z 2018 r. poz. 1474) decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaje sięw terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku.

IV. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY
Decyzja

V. MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 15 Wągrowiec, pokój nr 6, tel. 67 26 80 545

VI. SPRAWĘ PROWADZI I INFORMACJI UDZIELA

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 6, tel. 67 26 80 545

PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW:

poniedziałek 8:00 – 16:00
wtorek – piątek 8:00 – 14:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 25756
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-10-02 08:44:49