Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2126 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1866),
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1783 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1742).

Wymagane dokumenty:

wniosek podmiotu uprawnionego do pochowania zwłok albo szczątków ludzkich określający:

- nazwisko i imię lub imiona, nazwisko rodowe, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej,
- datę i miejsce zgonu,
- miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione,
- miejsce pochówku,
- środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki lub szczątki ludzkie,
- nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz numer i seria dokumentu tożsamości wnioskodawcy,
- nazwa i adres firmy pogrzebowej, która będzie dokonywała czynności sprowadzenia zwłok. 

Do wniosku należy dołączyć:

- akt zgonu,
- dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej (w przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon).

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku, po uzyskaniu przez Starostę opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

Sposób załatwienia sprawy:
W drodze decyzji administracyjnej.

Opłaty:
Zwolnione z opłaty skarbowej – zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.  z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.) – część III poz. 44 kol. 4 pkt 2 załącznika do ustawy.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Starosty Wągrowieckiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uwagi:
Wniosek można złożyć za pośrednictwem instytucji zajmującej się przewozem zwłok.

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1387
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-03-29 10:02

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec

tel. 67 26 80 515, fax 67 26 27 888, email: sekretariat@wagrowiec.pl

 

NIP POWIATU: 766-196-31-01

NIP STAROSTWA: 766-16-39-406

REGON: 570799496

NR POWIATU WAGROWIECKIEGO W SYSTEMIE TERYT: 3028

Godziny otwarcia urzędu


Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek 7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji obsługuje interesantów w godzinach od 8:00 do 14:00,

w poniedziałki od 8:00 do 16:00.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2137308
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-21 10:39

Stopka strony