Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Wągrowiecki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

« poprzedni miesiąclistopad 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.wagrowiec.pl

Treść strony

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuro Rzeczy Znalezionych mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 15. Czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00.
Rzeczy przyjmuje i wydaje pracownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, pod nr tel. 67 26 80 558.

Zadaniem Biura Rzeczy Znalezionych jest odbieranie zawiadomień o znalezieniu rzeczy, przyjmowanie i przechowywanie rzeczy znalezionych, których szacunkowa wartość przekracza kwotę 100 zł (chyba, że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej), poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru.

Osoba, która znalazła rzecz i nie zna osoby uprawnionej do jej odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, niezwłocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania znalazcy lub miejsce znalezienia rzeczy.

Osoba, która znalazła rzecz, której posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicję, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport, niezwłocznie oddaje rzecz najbliższej jednostce organizacyjnej Policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia - zawiadamia o miejscu, w którym rzecz się znajduje. Ponadto osoba, która znalazła rzecz w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, oddaje ją zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego (właściwy zarządca), który po upływie 3 dni od dnia otrzymania rzeczy przekazuje ją właściwemu staroście, chyba że w tym terminie zgłosi się osoba uprawniona do odbioru rzeczy.

Wezwanie do obioru rzeczy przyjętych do Biura Rzeczy Znalezionych zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Wągrowcu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wągrowcu. W przypadku , gdy szacunkowa wartość rzeczy przekracza 5 000 zł, ogłoszenie również zamieszcza się w dzienniku o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim.  

Osoby poszukujące rzeczy zagubionej i zgłaszające się do Biura Rzeczy Znalezionych muszą określić:

 1. Jaka rzecz (przedmiot) została zgubiona, opisać rzecz, charakterystyczny wygląd bądź znaki szczególne.
 2. Przedstawić dowody stwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy (np. dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznaczenia bądź opis widocznych środków zużycia).

W przypadku, gdy rzecz znaleziona nie zostanie odebrana przez osobę uprawnioną do tego, w ciągu roku od dnia doręczenia jej odpowiedniego wezwania, w przypadku niemożności wezwania - w ciągu dwóch lat od dnia znalezienia, starosta zawiadamia o tym znalazcę, który z kolei ma 2 tygodnie na odbiór rzeczy. W przypadku nieodebrania prze niego rzeczy, właścicielem staje się powiat. Postępowanie takie nie dotyczy zabytków oraz materiałów archiwalnych.
Najistotniejsze zmiany to:

 1. Dotychczasowe przepisy określały, że właściwym do przyjmowania zawiadomień o rzeczy znalezionej jest starosta właściwy ze względu na miejsce znalezienia rzeczy. Nowe regulacje stanowią, że właściwym do przyjmowania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy będzie starostwo właściwe ze względu  na miejsce znalezienia jak również ze względu ma miejsce zamieszkania znalazcy - podstawa prawna art. 5 ust. 1 ustawy.
 2. Zarządca budynku, pomieszczenia otwartego dla publiczności albo środka transportu publicznego przekazuje rzeczy znalezione na jego terenie do Biura Rzeczy Znalezionych po upływie 3 dni od dnia otrzymania – podstawa prawna art. 7 ust. 1 ustawy. W dotychczas obowiązujących przepisach sprawa ta nie była przedmiotem regulacji.
 3. Dotychczasowe unormowania prawne dotyczące rzeczy znalezionych obejmowały wszystkie rzeczy bez względu na ich wartość szacunkową. W nowej ustawie określono, że Biuro Rzeczy Znalezionych ma prawo do odmowy przyjęcia rzeczy znalezionej w przypadku gdy jej wartość szacunkowa jest mniejsza niż 100 zł – podstawa prawna art. 12 ust. 4 ustawy.
 4.  W przypadku, gdy osoba uprawniona do odbioru depozytu jest nieznana bądź brak jest możliwości wezwania jej do odbioru depozytu a wartość szacunkowa rzeczy przekracza 100 zł, konieczne jest wywieszenie wezwania na tablicy informacyjnej w siedzibie Biura przez okres 1 roku licząc od daty znalezienia rzeczy oraz zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej. Na podstawie obowiązujących do tej chwili przepisów ogłoszenia były wywieszane w siedzibie BRZ, w urzędach dzielnicowych oraz publikowane w BIP w momencie rozpoczęcia procedury likwidacji niepodjętych depozytów.
 5. W przypadku gdy wartość szacunkowa rzeczy przekracza 5 000 zł ustawa nakłada ponadto obowiązek zamieszczenia również ogłoszenia w dzienniku o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim. – podstawa prawna art. 15 ust. 3. W dotychczasowych przepisach sprawa ta nie była przedmiotem regulacji.
 6. W przypadku, gdy rzecz znaleziona nie została odebrana przez osobę uprawnioną do jej odbioru, jak również nie została odebrana przez znalazcę jej właścicielem staje się powiat – podstawa prawna art. 19 ust. 1 ustawy. W dotychczasowych przepisach niepodjęte depozyty na mocy prawomocnego postanowienia sądu cywilnego stawały się własnością Skarbu Państwa.

 

drukuj (Biuro Rzeczy Znalezionych)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Michalska-Nowak
  data wytworzenia: 2023-08-23
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2023-08-24 10:11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 23045
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-08-24 10:11:37