Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Rejestracja pojazdów

Podstawa prawna:
- rozdział 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z zm.),
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1522 z zm.),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1727 z zm.).

Pobranie opłat:
- art. 75, ust. 2 i art. 77, ust. 3, art. 78a ust. 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Wysokość opłat:
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 09 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2016 r., poz. 689 z zm.),
- § 6, ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U. nr 285, poz. 2856),
- rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz. U. z 2016 r., poz. 457).

Termin załatwienia: do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Wzór wniosku:
druk wniosku w sprawie:
- zarejestrowania czasowego lub stałego pojazdu, wyrejestrowania pojazdu,
- wtórnika dowodu rejestracyjnego, nalepki kontrolnej, tablic rejestracyjnych,
- zgłoszenia zmian stanu faktycznego zawartych w dowodzie rejestracyjnym,
- zgłoszenia zbycia pojazdu,
- nadania cech identyfikacyjnych,
- czasowego wycofania pojazdu z ruchu,
- zwrotu zatrzymanego dowodu rejestracyjnego,

dostępne w siedzibie Wydziału Komunikacji ul. Kościuszki 53D w dziale rejestracji pojazdów.

Opłaty związane z rejestracją pojazdów można wnieść:
- w kasie usytuowanej w Wydziale Komunikacji – pok. nr 5, lub
- na rachunek Starostwa Powiatowego w Wągrowcu  nr  42 1020 4027 0000 1702 1361 4930

Strona dokonująca czynności oraz właściwość organu:
rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela, osoby prawnej lub fizycznej - której powierzono pojazd starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania (siedzibę).

Dokumenty sporządzone w języku obcym:
należy dołączyć ich tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego.

drukuj (Rejestracja pojazdów)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Komunikacji
    data wytworzenia: 2015-06-09
  • opublikował: Kinga Basiura
    data publikacji: 2015-06-09 12:14
  • zmodyfikował: Dariusz Trojanowski
    ostatnia modyfikacja: 2018-03-02 14:51

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10877
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-03-02 14:51

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec

tel. 67 26 80 515, fax 67 26 27 888, email: sekretariat@wagrowiec.pl

 

NIP POWIATU: 766-196-31-01

NIP STAROSTWA: 766-16-39-406

REGON: 570799496

NR POWIATU WAGROWIECKIEGO W SYSTEMIE TERYT: 3028

Godziny otwarcia urzędu


Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek 7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji obsługuje interesantów w godzinach od 8:00 do 14:00,

w poniedziałki od 8:00 do 16:00.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1851934
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-16 15:29

Stopka strony