Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Kierownik Wydziału - Małgorzata Klessa
pokój nr 208
tel. 067 2680-536

Do podstawowych zadań Wydziału należy, m.in.:

 1. Przyjmowanie zgłoszeń instalacji, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia,
 2. Udzielanie pozwoleń na wprowadzaniu gazów i pyłów do powietrza.
 3. Prowadzenie spraw związanych z ochroną przed hałasem.
 4. Udzielanie pozwoleń zintegrowanych.
 5. Identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.
 6. Prowadzenie rejestru osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi.
 7. wydawanie zezwoleń na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i innych substancji.
 8. Udzielanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów.
 9. Udzielanie zezwoleń na zbieranie odpadów.
 10. Udzielanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów.
 11. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji rekultywacyjnych.
 12. Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych.
 13. Zatwierdzanie projektów robót geologicznych.
 14. Zatwierdzanie dokumentacji hydrogeologicznych, geologicznych złóż kopalin, geologiczno – inżynierskich,
 15. Przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych obejmujących wyłącznie wiercenia w celu wykorzystania ciepła ziemi.
 16. Wydawanie decyzji o zatwierdzeniu i zmianie statutu spółek wodnych.
 17. Prowadzenie nadzoru nad działalnością spółek wodnych.
 18. Wydawaniem kart wędkarskich i  kart łowiectwa podwodnego.
 19. Udzielanie zezwoleń na przegradzanie rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej.
 20. Rejestracja sprzętu pływającego, służącego do amatorskiego połowu ryb.
 21. Udzielanie zezwoleń na utrzymywanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców.
 22. Udzielanie zezwoleń na przetrzymywanie zwierzyny.
 23. Udzielanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej.
 24. Wydzierżawianie polnych obwodów łowieckich.
 25. Wydawanie decyzji o przyznanie środków na pokrycie kosztów związanych z odnowieniem lub przebudową drzewostanu, zniszczonych m.in. w wyniku klęsk żywiołowych, pożarów.
 26. Prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem i zatwierdzaniem uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz inwentaryzacji stanu lasu.
 27. Udzielanie zezwoleń na zmianę lasu na użytek rolny w przypadku uzasadnionych potrzeb właściciela lasu.
 28. Wydawanie zezwoleń na pozyskanie drewna z lasu niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu z przyczyn losowych.
 29. Prowadzenie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.
 30. Wydawanie decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z założenia uprawy leśnej (dot. upraw założonych na podstawie decyzji Starosty w latach (2002-2003).
 31. Rejestracja zwierząt i roślin podlegających ograniczeniom przewozowym (CITES).
 32. Wydawanie decyzji zezwalających na usuwanie drzew i krzewów z gruntów będących własnością gmin lub utrudniających widoczność sygnałów i pociągów,
 33. Kontrola nasadzeń drzew i krzewów określonych w decyzji Starosty zezwalających na usunięcie drzew.
 34. Udostępnianie informacji o środowisku.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-08-06 21:55

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4819
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-08-06 21:55

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec

tel. 67 26 80 515, fax 67 26 27 888, email: sekretariat@wagrowiec.pl

 

NIP POWIATU: 766-196-31-01

NIP STAROSTWA: 766-16-39-406

REGON: 570799496

NR POWIATU WAGROWIECKIEGO W SYSTEMIE TERYT: 3028

Godziny otwarcia urzędu


Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek 7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji obsługuje interesantów w godzinach od 8:00 do 14:00,

w poniedziałki od 8:00 do 16:00.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2083266
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-20 10:33

Stopka strony