Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zmiana lasu na użytek rolny

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (pokój 209) tel. 67 2680 537.

Wymagane dokumenty
Wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany lasu na użytek rolny.
Wniosek winien zawierać:  

 • imię i nazwisko, adres zamieszkania, kontaktowy numer telefonu,
 • numer ewidencyjny działki lub działek, miejscowość, gmina,
 • uzasadnienie konieczności zmiany lasu na użytek rolny,
 • opis planowanego zagospodarowania uzyskanych gruntów rolnych. 

Do wniosku należy załączyć:

 • kserokopia aktu notarialnego lub odpisu z księgi wieczystej
 • dokumenty potwierdzające prowadzenie gospodarstwa rolnego  (np. ubezpieczenie KRUS, zaświadczenie o nadaniu numeru gospodarstwa rolnego w rejestrze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa itp.)
 • mapę z zaznaczonym obszarem objętym niniejszym wnioskiem
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł za wydanie zezwolenia.
 • ewentualne dokumenty potwierdzające argumenty zawarte w uzasadnieniu podania
 • ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu na użytek rolny - w przypadkach wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 86 rozporządzenia z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71), zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późń. zm.)

Opłaty
Opłata skarbowa za wydanie decyzji 10,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wągrowcu; nr konta: Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu 61 8959 0001 0000 5106 2000 0010 (dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku), zgodnie z art. 1, art. 8 ust. 1 (na podst. załącznika do ustawy cz. I ust. 53) ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie  skarbowej (Dz. U. z 2018r. poz. 1044 z późn. zm.).

Termin załatwienia sprawy
Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawy są załatwiane niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wszczęcia postępowania, a w przypadku szczególnie skomplikowanym nie dłużej niż 60 dni).

Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Starosty Wągrowieckiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Inne wskazówki, uwagi
Zmiana lasu na użytek rolny dozwolona jest w przypadku uzasadnionych potrzeb właściciela lasu.
Do wniosku o dokonanie zmiany lasu na użytek rolny o pow. większej od 1ha należy dołączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Podstawa prawna
Art. 13 ust. 3 pkt. 2. ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2017r., poz. 788 z późn.zm.).
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.).

drukuj (Zmiana lasu na użytek rolny)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  data wytworzenia: 2018-12-06
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-12-06 12:48

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1094
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-12-06 12:48

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec

tel. 67 26 80 515, fax 67 26 27 888, email: sekretariat@wagrowiec.pl

 

NIP POWIATU: 766-196-31-01

NIP STAROSTWA: 766-16-39-406

REGON: 570799496

NR POWIATU WAGROWIECKIEGO W SYSTEMIE TERYT: 3028

Godziny otwarcia urzędu


Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek 7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji obsługuje interesantów w godzinach od 8:00 do 14:00,

w poniedziałki od 8:00 do 16:00.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1851816
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-16 15:29

Stopka strony