Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Wągrowiecki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

« poprzedni miesiącgrudzień 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.wagrowiec.pl

Treść strony

Rekultywacja i zagospodarowanie gruntu

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (pokój 209) tel. 67 2680 537.

Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie decyzji o rekultywacji i zagospodarowaniu gruntu.

Do wniosku należy załączyć:

 1. Decyzję udzielającą koncesji na wydobywanie kopalin (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
 2. Dowód stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością, np. umowa kupna - sprzedaży, umowa darowizny, umowa dzierżawy, skrócony odpis księgi wieczystej (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
 3. Mapę z naniesionymi granicami terenu objętego wnioskiem oraz terenu i obszaru górniczego (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
 4. Opis projektowanych prac rekultywacyjnych ze wskazaniem funkcji pełnionej przez obszar wymagający rekultywacji (dla uzyskania decyzji o kierunku rekultywacji).
 5. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 6. W przypadku decyzji określającej stopień ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów dwie odrębne opinie rzeczoznawców ustalające rozmiar ograniczenia wartości użytkowej gruntów.
 7. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.
 8. Projekt rekultywacji zawierający opis przeprowadzonych prac rekultywacyjnych (dla uzyskania decyzji o zakończeniu rekultywacji gruntów).

Opłaty
Opłata skarbowa za wydanie decyzji 10,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wągrowcu; nr konta: Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu 61 8959 0001 0000 5106 2000, zgodnie z art. 1, art. 8 ust. 1 (na podst. załącznika do ustawy cz. I ust. 53) ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie  skarbowej (Dz. U. z 2019r. poz. 1000 z późn. zm.).

Termin załatwienia sprawy
Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawy są załatwiane niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wszczęcia postępowania, a w przypadku szczególnie skomplikowanym nie dłużej niż 60 dni).

Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Starosty Wągrowieckiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Inne wskazówki, uwagi
W myśl ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, rekultywacja polega na nadaniu lub przywróceniu gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie własności fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg.
Osoba powodująca utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów jest obowiązana do ich rekultywacji na własny koszt (art. 20 ust. 1 ustawy).
Rekultywację i zagospodarowanie gruntów planuje się, projektuje i realizuje na wszystkich etapach działalności przemysłowej. Prace rekultywacyjne  prowadzi się  w miarę jak grunty te stają się zbędne całkowicie, częściowo lub na określony czas do prowadzenia działalności przemysłowej oraz kończy w terminie 5 lat od zaprzestania tej działalności.
Jeżeli działalność przemysłowa powodująca obowiązek rekultywacji gruntów prowadzona jest przez kilka osób, obowiązek ten ciąży na każdej z nich, odpowiednio do zakresu działalności powodującej potrzebę rekultywacji.

Starosta wydaje decyzje w sprawie stopnia ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów, kierunku i terminu wykonania rekultywacji, a także w sprawie uznania rekultywacji gruntów za zakończoną po wcześniejszym uzyskaniu opinii:

 1. Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu - w odniesieniu do działalności górniczej,
 2. Wójta gminy (burmistrza),
 3. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych- w odniesieniu do gruntów o projektowanym leśnym kierunku rekultywacji.

Starosta wydając decyzję o uznaniu rekultywacji gruntów za zakończoną, może - jako dokument w sprawie zażądać opinii rzeczoznawców, w celu dokonania oceny, czy przeprowadzone roboty przywróciły gruntom wartości przyrodnicze i rekultywację można uznać za zakończoną.

Osoby obowiązane do rekultywacji gruntów powinny zawiadamiać Starostę Poznańskiego w terminie do dnia 28 lutego każdego roku o powstałych w ubiegłym roku zmianach w zakresie gruntów podlegających rekultywacji.

Podstawa prawna
Art. 22 ust. 2. ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017r. poz. 1161 z późn. zm), Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Klessa
  data wytworzenia: 2019-11-19
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2019-11-19 15:41

Załączniki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Klessa
  data wytworzenia: 2019-11-19
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2019-11-19 15:41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20553
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-11-19 15:41:00