Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (pokój 209a) tel. 26 80 539

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie - spełniające wymagania określone w art. 123a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo (Dz. U. z 2015 r., poz. 2295 ze zm.).

Zgłoszenie winno być podpisane przez Inwestora/ów lub osobę upoważnioną przez Inwestora. Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale lub poświadczony urzędowo odpis pełnomocnictwa wraz z uiszczoną opłatą skarbową.

Zgłoszenie winno zawiera:

1) oznaczenie zakładu dokonującego zgłoszenia z podaniem jego siedziby i adresu;

2) określenie:

a) celu planowanych do wykonania czynności, robót, lub urządzeń wodnych,

b) wpływu planowanych do wykonania czynności, robót lub urządzeń wodnych na wody powierzchniowe i wody podziemne, w szczególności na stan tych wód oraz realizację celów środowiskowych określonych dla tych wód;

3) opis wykonywanych robót, ich położenie, podstawowe parametry charakteryzujące planowane roboty i warunki ich wykonania;

4) termin rozpoczęcia robót lub czynności.

Wymagane załączniki:

1) kopia aktualnej mapy ewidencyjnej z naniesionym schematem planowanych działań i zasięgiem ich oddziaływania;

2) odpowiednie szkice lub rysunki;

3) oświadczenie o zgodności planowanego zamierzenia z warunkami korzystania z wód regionu wodnego oraz z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów;

4) zgodę właściciela wody lub właściciela sztucznego zbiornika wodnego.

Opłaty
Brak

Termin załatwienia sprawy
Przyjęcie zgłoszenia lub decyzja o wniesieniu sprzeciwu do złożonego zgłoszenia.

Tryb odwoławczy
W przypadku wydania decyzji o wniesieniu sprzeciwu, stronie przysługuje odwołanie od tej decyzji do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, za pośrednictwem Starosty Wągrowieckiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Inne wskazówki, uwagi

Do rozpoczęcia wykonywania urządzeń wodnych, obiektów, robót lub innych działań podlegających obowiązkowi zgłoszenia można przystąpić jeżeli organ w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. 

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (Dz. U. z 2015 r., poz. 2295 ze zm.).
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23).

Druki:

  1. Zgłoszenie czynności, robót lub urządzeń wodnych.
  2. Oświadczenie o zgodności planowanego zamierzenia z warunkami korzystania wód regionu wodnego oraz wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.
  3. Informacje uzupełniające do zgłoszenia wykonania czynności, robót lub urządzeń wodnych

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 891
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-08-12 15:17

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec

tel. 67 26 80 515, fax 67 26 27 888, email: sekretariat@wagrowiec.pl

 

NIP POWIATU: 766-196-31-01

NIP STAROSTWA: 766-16-39-406

REGON: 570799496

NR POWIATU WAGROWIECKIEGO W SYSTEMIE TERYT: 3028

Godziny otwarcia urzędu


Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek 7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji obsługuje interesantów w godzinach od 8:00 do 14:00,

w poniedziałki od 8:00 do 16:00.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1851800
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-16 15:29

Stopka strony