Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (pokój 209) tel. 067 2680 539

Wymagane dokumenty
1. Wniosek zawierający dane określone w art. 18, art. 20 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. Nr 228 poz. 1947 z 2005r.).
2. Dokumentacja geologiczna złóż kopalin – art. 20 pkt. 1, art. 41 Prawo geologiczne i górnicze.

Opłaty
Opłata skarbowa za wydanie koncesji w wysokości 616 zł – wpłata na konto Urzędu Miejskiego w Wągrowcu (przy składaniu wniosku); nr konta: Bank Pekao SA I O/Wągrowiec 10 1240 6609 1111 0010 4233 1804, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 1 ppkt. c, art. 8 ust. 1 (na podst. załącznika do ustawy cz. III pkt. 44 ust. 1) ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie  skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z 2006r.).

Termin załatwienia sprawy
Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawy są załatwiane niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w przypadku szczególnie skomplikowanym nie dłużej niż 60 dni). 

Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Starosty Wągrowieckiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Inne wskazówki, uwagi
Udzielenie koncesji wymaga:
- uzgodnienia z właściwym organem nadzoru górniczego,
- zaopiniowania przez właściwego marszałka województwa,
- uzgodnienia z właściwym wójtem, burmistrzem (uzgodnienie następuje na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

Podstawa prawna
Art. 16 ust. 2a pkt. 1, 2, 3, ust. 3 pkt. 6  Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 228 poz. 1947).
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.).

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1007
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-06-10 13:27

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec

tel. 67 26 80 515, fax 67 26 27 888, email: sekretariat@wagrowiec.pl

 

NIP POWIATU: 766-196-31-01

NIP STAROSTWA: 766-16-39-406

REGON: 570799496

NR POWIATU WAGROWIECKIEGO W SYSTEMIE TERYT: 3028

Godziny otwarcia urzędu


Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek 7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji obsługuje interesantów w godzinach od 8:00 do 14:00,

w poniedziałki od 8:00 do 16:00.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2137441
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-21 10:39

Stopka strony