Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr IV/34/ 2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 stycznia 2019 roku

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wągrowieckiego

Uchwała Nr XLVII/ 362 / 2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 października 2018 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Wągrowieckiego

Uchwała Nr  XVI /121/ 2012
Rady Powiatu Wągrowieckiego

z dnia 28 marca 2012 roku

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wągrowieckiego

Na podstawie art.169 ust.4 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Powiatu Wągrowieckiego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego.

§ 3. Traci moc uchwała nr IV/12/98 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia Statutu Powiatu Wągrowieckiego, uchwała nr III/17/2002 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Wągrowieckiego, uchwała nr XXXV/184/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 września 2005 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Wągrowieckiego, uchwała nr XXXII/208/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Wągrowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

                                                                                                                   Przewodniczący Rady Powiatu Wągrowieckiego

                                                                                                                               /Tadeusz Synoracki/

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2933
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-11-19 18:13

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec

tel. 67 26 80 515, fax 67 26 27 888, email: sekretariat@wagrowiec.pl

 

NIP POWIATU: 766-196-31-01

NIP STAROSTWA: 766-16-39-406

REGON: 570799496

NR POWIATU WAGROWIECKIEGO W SYSTEMIE TERYT: 3028

Godziny otwarcia urzędu


Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek 7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji obsługuje interesantów w godzinach od 8:00 do 14:00,

w poniedziałki od 8:00 do 16:00.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2083203
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-20 10:33

Stopka strony