Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr 526/2017 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 31 maja 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Olgi Smoleńskiej- nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

UCHWAŁA NR 525/2017 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 31 maja 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy

UCHWAŁA NR 524/2017 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 31 maja 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu

UCHWAŁA NR 523/2017 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 31 maja 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu

UCHWAŁA NR 522/2017 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 31 maja 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wągrowcu

UCHWAŁA NR 521/2017 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 31 maja 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu

UCHWAŁA NR 520/2017 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 31 maja 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu

UCHWAŁA NR 519/2017 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 maja 2017 roku

w sprawie likwidacji środków trwałych będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

UCHWAŁA NR 518/2017 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 maja 2017 roku

w sprawie likwidacji środków trwałych będących w posiadaniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka w Wągrowcu

Uchwała Nr 517/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 maja 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie salki konferencyjnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu

Uchwała Nr 516 /2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 maja 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu na rok szkolny 2017/2018

Uchwała Nr 515/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 maja 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu na rok szkolny 2017/2018

Uchwała Nr 514/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 maja 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wągrowcu na rok szkolny 2017/2018

Uchwała Nr 513/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 maja 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy na rok szkolny 2017/2018

Uchwała Nr 512/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 maja 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Antoniewie na rok szkolny 2017/2018

Uchwała Nr 511/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 maja 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wągrowcu na rok szkolny 2017/2018

Uchwała Nr 510/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 maja 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy na rok szkolny 2017/2018

Uchwała Nr 509/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 maja 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu na rok szkolny 2017/2018

Uchwała Nr 508/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 maja 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu na rok szkolny 2017/2018

Uchwała Nr 507/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 maja 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu na rok szkolny 2017/2018

UCHWAŁA NR 506 /2017 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 18 maja 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu powiatu wągrowieckiego na kurtkach sportowych

UCHWAŁA NR 505 /2017 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 18 maja 2017 roku

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Powiatu Wągrowieckiego będącego w posiadaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu na rzecz Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

UCHWAŁA NR 504 /2017 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 18 maja 2017 roku

w sprawie likwidacji środków trwałych będących w posiadaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu

Uchwała Nr 503/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 maja 2017 roku

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Uchwała Nr 502/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 maja 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

UCHWAŁA NR 501 /2017 ZARZĄDU POWIATU WAGROWIECKIEGO z dnia 18 maja 2017 roku

w sprawie udzielenia dotacji Spółkom Wodnym z budżetu Powiatu Wągrowieckiego

Uchwała Nr 500 /2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 maja 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu umowy użyczenia lokalu znajdującego się w budynku przy ul. Klasztornej 17 w Wągrowcu na rzecz Ośrodka Medycyny Szkolnej s.c. „Larum”

Uchwała Nr 499 /2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 maja 2017 roku

w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia w sprawie określenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych i garaży pozostających w trwałym zarządzie ZSP W Gołańczy

Uchwała Nr 498 /2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 maja 2017 roku

w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dyrektora Bursy Szkolnej Nr 1 w Wągrowcu w sprawie określenia stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych

Uchwała Nr 497 /2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 maja 2017 roku

w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia w sprawie określenia stawki czynszu za lokale mieszkalne znajdujące się w budynku przy ul. Kościuszki 49 w Wągrowcu, pozostającego w trwałym zarządzie ZSP Nr 2 w Wągrowcu

Uchwała Nr 496 /2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 maja 2017 roku

w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne znajdujące się w budynku przy ul. Klasztornej 17 w Wągrowcu, pozostającego w trwałym zarządzie I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu

UCHWAŁA NR 495 /2017 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 18 maja 2017 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu

UCHWAŁA NR 494 /2017 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 18 maja 2017 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu

UCHWAŁA NR 493 /2017 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGOz dnia 18 maja 2017 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wągrowcu

UCHWAŁA NR 492 /2017 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 18 maja 2017 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu

UCHWAŁA NR 491 /2017 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 18 maja 2017 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu

UCHWAŁA NR 490 /2017 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 18 maja 2017 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy

UCHWAŁA Nr 489 /2017 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 18 maja 2017 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Olgi Smoleńskiej - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

UCHWAŁA NR 488 /2017 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 09 maja 2017 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg na terenie Gminy Damasławek do kategorii dróg gminnych

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 29106
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-06-01 09:47

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec

tel. 67 26 80 515, fax 67 26 27 888, email: sekretariat@wagrowiec.pl

 

NIP POWIATU: 766-196-31-01

NIP STAROSTWA: 766-16-39-406

REGON: 570799496

NR POWIATU WAGROWIECKIEGO W SYSTEMIE TERYT: 3028

Godziny otwarcia urzędu


Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek 7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji obsługuje interesantów w godzinach od 8:00 do 14:00,

w poniedziałki od 8:00 do 16:00.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2132683
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-17 10:41

Stopka strony