Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr 285/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Uchwała Nr 284/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie może być przyznane.

Uchwała Nr 275 /2016 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 7 kwietnia 2016 roku

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu do realizacji programu oraz do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z projektem „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wągrowieckim (II)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uchwała Nr 276 /2016 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 7 kwietnia 2016 roku

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu do realizacji programu oraz do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z projektem „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wągrowieckim (II)” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy; Działanie 6.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ.

UCHWAŁA NR 277 /2016 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 7 kwietnia 2016 roku

w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu

UCHWAŁA NR 278 / 2016 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 7 kwietnia 2016 roku

dotycząca zajęcia stanowiska w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Powiatu Wągrowieckiego prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Gruntowice gm. Damasławek

Uchwała Nr 279/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 7 kwietnia 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Uchwała Nr 280/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 7 kwietnia 2016 roku

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

UCHWAŁA NR 281 /2016 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 14 kwietnia 2016 roku

w sprawie sprawozdania z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”.

UCHWAŁA NR 282 /2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 14 kwietnia 2016 roku

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie określenia kwot dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych oraz dla niepublicznych placówek oświatowych na 2016 rok

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8491
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-05-04 12:18

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec

tel. 67 26 80 515, fax 67 26 27 888, email: sekretariat@wagrowiec.pl

 

NIP POWIATU: 766-196-31-01

NIP STAROSTWA: 766-16-39-406

REGON: 570799496

NR POWIATU WAGROWIECKIEGO W SYSTEMIE TERYT: 3028

Godziny otwarcia urzędu


Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek 7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji obsługuje interesantów w godzinach od 8:00 do 14:00,

w poniedziałki od 8:00 do 16:00.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2094916
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-28 08:21

Stopka strony