Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2016r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

Uchwała Nr XXVI/181/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2016 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2032

Uchwała Nr XXVI/180/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2016r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Uchwała Nr XXVI/179/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2016 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego na lata 2016-2032

UCHWAŁA NR XXVI/178/2016 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 roku

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Wągrowieckiego na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXVI/177/2016 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 roku

w sprawie: upoważnienia do dokonania kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu

UCHWAŁA Nr XXVI/176/2016 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych funkcjonujących w Powiecie Wągrowieckim

UCHWAŁA NR XXVI/175/2016 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok

Uchwała Nr XXV/174/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 listopada 2016r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Uchwała Nr XXV/173/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 listopada 2016 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego na lata 2016-2032

UCHWAŁA NR XXV/172/2016 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 listopada 2016 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego w 2017 roku

UCHWAŁA NR XXV/171/2016 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 listopada 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Wągrowieckiego do Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych”

UCHWAŁA NR XXV/170/2016 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 listopada 2016 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/109/2016 z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pt. „Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

UCHWAŁA NR XXV/169/2016 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 listopada 2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego

UCHWAŁA Nr XXV/168/2016 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 listopada 2016 roku

w sprawie: wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu za rok 2016

Uchwała Nr XXIV/167/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 października 2016 roku

w sprawie emisji obligacji komunalnych

Uchwała XXIV/166/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 października 2016r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego na zabezpieczenie spłaty długoterminowego kredytu udzielonego przez bank wyłoniony w drodze procedury przetargowej

Uchwała Nr XXIV/165/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 października 2016r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

Uchwała Nr XXIV/164/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 października 2016r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Uchwała Nr XXIV/163/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 października 2016 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego na lata 2016-2022

Uchwała Nr XXIV/162/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 października 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XXIV/161/2016 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 października 2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego

UCHWAŁA NR XXIV/160/2016 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 października 2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego

UCHWAŁA NR XXIV/159/2016 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 października 2016 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2017 roku

UCHWAŁA NR XXIV/158/2016 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 października 2016 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdów w 2017r.

UCHWAŁA NR XXIV/157/2016 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 października 2016 roku

w sprawie: „Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”

UCHWAŁA NR XXIV/156/2016 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 października 2016 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/110/2016 z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2016 roku

następna strona »

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 53976
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-12-27 08:41

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec

tel. 67 26 80 515, fax 67 26 27 888, email: sekretariat@wagrowiec.pl

 

NIP POWIATU: 766-196-31-01

NIP STAROSTWA: 766-16-39-406

REGON: 570799496

NR POWIATU WAGROWIECKIEGO W SYSTEMIE TERYT: 3028

Godziny otwarcia urzędu


Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek 7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji obsługuje interesantów w godzinach od 8:00 do 14:00,

w poniedziałki od 8:00 do 16:00.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2090597
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-27 14:04

Stopka strony