Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • PRZETARGI / ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Treść strony

Przetarg nieograniczony na „Organizację i przeprowadzenie sześciodniowego pobytu rehabilitacyjnego dla łącznie 50 osób, w tym uczestników i opiekunów w ramach projektu pt. „Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

drukuj (Przetarg nieograniczony na „Organizację i przeprowadzenie sześciodniowego pobytu rehabilitacyjnego dla łącznie 50 osób, w tym uczestników i opiekunów w ramach projektu pt. „Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu
  data wytworzenia: 2018-12-14
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-12-14 15:28

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w 2019 roku"

drukuj (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w 2019 roku")

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Trojanowski
  data wytworzenia: 2018-12-13
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-12-13 14:52

Informacja z otwarcia ofert - "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w 2019 roku"

drukuj (Informacja z otwarcia ofert - "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w 2019 roku")

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Trojanowski
  data wytworzenia: 2018-12-12
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-12-12 13:38

Przetarg nieograniczony pn. "Opracowanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę" (OR.272.8.2018)

drukuj (Przetarg nieograniczony pn. "Opracowanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę" (OR.272.8.2018))

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Trojanowski
  data wytworzenia: 2018-12-11
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-12-11 13:25

Zaptanie ofertowe dotyczące dostawy pomocy dydaktycznych, sprzętu w ramach projektu pn. „Doświadczenia z przedmiotów przyrodniczych i matematyki drogą do podniesienia wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli I LO w Wągrowcu”, RPWP.08.01.02-30-0069/17

drukuj (Zaptanie ofertowe dotyczące dostawy pomocy dydaktycznych, sprzętu w ramach projektu pn. „Doświadczenia z przedmiotów przyrodniczych i matematyki drogą do podniesienia wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli I LO w Wągrowcu”, RPWP.08.01.02-30-0069/17)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: I liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu
  data wytworzenia: 2018-11-26
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-11-27 08:13

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Organizację i przeprowadzenie dwóch 5–cio dniowych wyjazdów integracyjno – szkoleniowych dla łącznie 120 osób, w tym uczestników i opiekunów w ramach projektu pt. „Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

drukuj (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Organizację i przeprowadzenie dwóch 5–cio dniowych wyjazdów integracyjno – szkoleniowych dla łącznie 120 osób, w tym uczestników i opiekunów w ramach projektu pt. „Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu
  data wytworzenia: 2018-11-13
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-11-13 15:05

Informacja o wyborze oferty, dotyczącej przetargu nieograniczonego na Organizację i przeprowadzenie dwóch 5 –cio dniowych wyjazdów integracyjno – szkoleniowych dla łącznie 120 osób, w tym uczestników i opiekunów projektu pt. „Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim”

drukuj (Informacja o wyborze oferty, dotyczącej przetargu nieograniczonego na Organizację i przeprowadzenie dwóch 5 –cio dniowych wyjazdów integracyjno – szkoleniowych dla łącznie 120 osób, w tym uczestników i opiekunów projektu pt. „Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim”)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu
  data wytworzenia: 2018-11-08
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-11-08 11:44

Informacja o wyniku przetargu

drukuj (Informacja o wyniku przetargu)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bosacka
  data wytworzenia: 2018-11-07
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-11-07 15:29

Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na „Organizację i przeprowadzenie dwóch 5 –cio dniowych wyjazdów integracyjno – szkoleniowych dla łącznie 120 osób, w tym uczestników i opiekunów projektu pt. „Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim”

drukuj (Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na „Organizację i przeprowadzenie dwóch 5 –cio dniowych wyjazdów integracyjno – szkoleniowych dla łącznie 120 osób, w tym uczestników i opiekunów projektu pt. „Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim”)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu
  data wytworzenia: 2018-11-07
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-11-07 14:04

Przetarg nieograniczony na Organizację i przeprowadzenie dwóch 5 –cio dniowych wyjazdów integracyjno – szkoleniowych dla łącznie 120 osób, w tym uczestników i opiekunów w ramach projektu pt. „Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

drukuj (Przetarg nieograniczony na Organizację i przeprowadzenie dwóch 5 –cio dniowych wyjazdów integracyjno – szkoleniowych dla łącznie 120 osób, w tym uczestników i opiekunów w ramach projektu pt. „Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu
  data wytworzenia: 2018-10-30
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-10-30 11:54

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Zadania nr 3 i Zadania nr 4 - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych w ramach projektu „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

drukuj (Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Zadania nr 3 i Zadania nr 4 - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych w ramach projektu „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Trojanowski
  data wytworzenia: 2018-10-25
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-10-26 08:34

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Zadania nr 3 - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) w ramach projektu „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

drukuj (Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Zadania nr 3 - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) w ramach projektu „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Trojanowski
  data wytworzenia: 2018-10-15
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-10-15 15:35

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wągrowiecka Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

drukuj (Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wągrowiecka Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Trojanowski
  data wytworzenia: 2018-10-09
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-10-09 13:37

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2 - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) w ramach projektu „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

drukuj (Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2 - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) w ramach projektu „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Trojanowski
  data wytworzenia: 2018-09-19
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-09-19 15:34
 • zmodyfikował: Dariusz Trojanowski
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-15 15:38

Informacja o podpisaniu umowy na „ Świadczenie usług zdrowotnych, społecznych i innych dla osób niesamodzielnych i osób z niepełnosprawnością z terenu Powiatu Wągrowieckiego” realizowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

drukuj (Informacja o podpisaniu umowy na „ Świadczenie usług zdrowotnych, społecznych i innych dla osób niesamodzielnych i osób z niepełnosprawnością z terenu Powiatu Wągrowieckiego” realizowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu
  data wytworzenia: 2018-09-17
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-09-17 15:30

Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług zdrowotnych, społecznych i innych dla osób niesamodzielnych i osób z niepełnosprawnością z terenu powiatu wągrowieckiego

drukuj (Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług zdrowotnych, społecznych i innych dla osób niesamodzielnych i osób z niepełnosprawnością z terenu powiatu wągrowieckiego)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu
  data wytworzenia: 2018-09-13
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-09-13 11:32

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2 - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych w ramach projektu „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

drukuj (Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2 - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych w ramach projektu „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Trojanowski
  data wytworzenia: 2018-09-12
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-09-12 14:57

Informacja z otwarcia ofert na świadczenie usług zdrowotnych, społecznych i innych dla osób niesamodzielnych i osób z niepełnosprawnością z terenu powiatu wągrowieckiego

drukuj (Informacja z otwarcia ofert na świadczenie usług zdrowotnych, społecznych i innych dla osób niesamodzielnych i osób z niepełnosprawnością z terenu powiatu wągrowieckiego)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu
  data wytworzenia: 2018-09-10
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-09-12 14:10

Zestawienie ofert na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych w ramach projektu „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

drukuj (Zestawienie ofert na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych w ramach projektu „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Trojanowski
  data wytworzenia: 2018-09-11
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-09-11 15:00

Zestawienie ofert na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) w ramach projektu „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

drukuj (Zestawienie ofert na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) w ramach projektu „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Trojanowski
  data wytworzenia: 2018-08-29
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-08-29 14:56

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018

drukuj (Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Trojanowski
  data wytworzenia: 2018-01-18
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-01-18 12:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 39270
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-12-14 15:28

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec

tel. 67 26 80 515, fax 67 26 27 888, email: sekretariat@wagrowiec.pl

 

NIP POWIATU: 766-196-31-01

NIP STAROSTWA: 766-16-39-406

REGON: 570799496

NR POWIATU WAGROWIECKIEGO W SYSTEMIE TERYT: 3028

Godziny otwarcia urzędu


Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek 7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji obsługuje interesantów w godzinach od 8:00 do 14:00,

w poniedziałki od 8:00 do 16:00.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1354042
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-14 15:28

Stopka strony