Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Ośrodki szkolenia kierowców oraz ewidencja instruktorów

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.

Dokonanie wpisu:
rozdział  5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. r. o kierujących pojazdami (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 627 z zm.).

Pobranie opłat:
art. 28 ust. 8,9,12 oraz art. 31 ust. 3, 8 ustawy o kierujących pojazdami.

Wysokość opłat:
§ 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz. U. z 2016 r. poz. 327).

Termin załatwienia:
termin 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej.

Wpis do rejestru przedsiębiorców:
następuje na wniosek przedsiębiorcy po spełnieniu wymogów, o których mowa w ustawie o kierujących pojazdami oraz rozporządzeniach wykonawczych do ustawy:

Wzór wniosku:
stanowi Załącznik nr 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz. U. z 2016 r. poz. 327).

Druk wniosku dostępny jest w siedzibie Wydziału Komunikacji ul. Kościuszki 53D w dziale wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.

Opłatę za wpis do rejestru można wnieść:
- w kasie usytuowanej w Wydziale Komunikacji – pok. nr 5, lub
- na rachunek Starostwa Powiatowego w Wągrowcu  nr   42 1020 4027 0000 1702 1361 4930

Właściwość organu:
Starosta dokonuje wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, i wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu.

Strona dokonująca czynności:
czynności dokonuje osobiście przedsiębiorca ubiegający się o wpis lub ustawowy lub statutowy przedstawiciel przedsiębiorcy.

 

Uzyskanie wpisu do ewidencji instruktorów i wykładowców prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi.

Dokonanie wpisu:
rozdział  6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 627 z zm.).

Pobranie opłat:
art. 33 ust. 2 pkt. 1 oraz ust. 5, art. 38 ust. 2 pkt. 1, ust. 4 ustawy o kierujących pojazdami.

Wysokość opłat:
§ 30 rozporządzenia Ministra Transportu Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2015 r. poz. 2096).

Termin załatwienia:
termin do 30 dni od dnia wpływu wniosku.

Wpis do ewidencji instruktorów i wykładowców:
-  wpis do ewidencji instruktorów, następuje w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, osoby spełniającej wymagania, o  których mowa w art. 33, ust. 1, pkt. 2-8 ustawy o kierujących pojazdami,
- wpis do ewidencji wykładowców, następuje w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, osoby spełniającej wymagania, o  których mowa w art. 33, ust. 1, pkt. 6-8 ustawy o kierujących pojazdami.

Wzór wniosku:
stanowi załącznik nr 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2015 r. poz. 2096).

Druk wniosku dostępny jest w siedzibie Wydziału Komunikacji ul. Kościuszki 53D w dziale wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.

Opłatę za wpis do rejestru można wnieść:
- w kasie usytuowanej w Wydziale Komunikacji – pok. nr 5, lub
- na rachunek Starostwa Powiatowego w Wągrowcu  nr  60 1320 1351 2222 1111 2000 0001

Właściwość organu:
organem właściwym do dokonania wpisu do ewidencji instruktorów i wykładowców wydania legitymacji instruktora oraz zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców jest starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, siedzibę ubiegającego.

Strona dokonująca czynności:
czynności dokonuje osobiście osoba ubiegający się o uzyskanie wpisu do ewidencji instruktorów lub wykładowców.

drukuj (Ośrodki szkolenia kierowców oraz ewidencja instruktorów)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Komunikacji
  data wytworzenia: 2015-06-09
 • opublikował: Kinga Basiura
  data publikacji: 2015-06-09 12:10
 • zmodyfikował: Dariusz Trojanowski
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-02 14:53

Rejestr zmian

 • zmieniono 2015-06-09 12:10 przez Kinga Basiura
 • zmieniono 2016-06-13 11:53 przez Dariusz Trojanowski: dokonano aktualizacji zamieszczonej informacji

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1509
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-03-02 14:53

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec

tel. 67 26 80 515, fax 67 26 27 888, email: sekretariat@wagrowiec.pl

 

NIP POWIATU: 766-196-31-01

NIP STAROSTWA: 766-16-39-406

REGON: 570799496

NR POWIATU WAGROWIECKIEGO W SYSTEMIE TERYT: 3028

Godziny otwarcia urzędu


Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek 7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji obsługuje interesantów w godzinach od 8:00 do 14:00,

w poniedziałki od 8:00 do 16:00.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1861195
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-20 09:55

Stopka strony