Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • OGŁOSZENIA

Treść strony

Afrykański pomór świń - ulotka informacyjna

 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-08-20 10:30

INFORMACJA O UDZIELENIU DOTACJI SPÓŁKOM WODNYM

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Powiatu Wągrowieckiego na posiedzeniu w dniu 16 sierpnia 2018r. uwzględniając zapisy Uchwały Nr XLIV/343/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 czerwca 2018r.  w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Wągrowieckiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i  sposobu jej rozliczania (Dz.Urz. Woj. Wlkp. Z 2018r. poz. 5491) rozpatrzył wnioski złożone przez spółki wodne i podjął decyzję o udzieleniu w 2018  roku z budżetu Powiatu Wągrowieckiego dotacji następującym Spółkom Wodnym:
1)  Gminna Spółka Wodna w Skokach – w wysokości  10 486,00 zł
2)  Gminna Spółka Wodna w Mieścisku – w wysokości    9 698,00 zł
3)  Spółka Wodna Mieścisko – w wysokości   1 858,40 zł
4)  Gminna Spółka Wodno - Melioracyjna w Gołańczy – w wysokości 13 426,25  zł
5)  Gminna Spółka Wodno – Melioracyjna Wapno – w wysokości 3 428 zł
6)  Spółka Odwodnienia Damasławek – w wysokości 1 102,00zł

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  data wytworzenia: 2018-08-16
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-08-17 09:38
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  data wytworzenia: 2018-08-16
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-08-17 09:38

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

drukuj (Ogłoszenie o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Piekutowska
  data wytworzenia: 2018-08-14
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-08-14 21:04

Powiatowy Budżet Obywatelski 2019

2 sierpnia 2018 r. Zarząd Powiatu Wągrowieckiego podjął uchwałę w sprawie wydatków finansowych z wydzielonej części budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2019 rok, zwaną kwotą budżetu obywatelskiego.  Kwota budżetu obywatelskiego na 2019 r. wynosi brutto 600.000 zł.

W ramach tej kwoty mogą być proponowane wydatki dotyczące wyłącznie realizacji zadań własnych powiatu, których realizacja nastąpi w 2019 roku, o charakterze:

 • kulturalnym,
 • sportowym,
 • edukacyjnym,
 • turystycznym,
 • zdrowotnym,
 • społecznym,
 • ekologicznym,
 • infrastrukturalnym.

Do Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać zadania w trzech kategoriach:

- zadanie „duże” w kwocie do 400 000,00 zł brutto, wysokość środków 400.000 zł,

- zadanie „średnie” w kwocie do 150 000,00 zł brutto, wysokość środków 150.000 zł,

- zadanie „małe” w kwocie 10 000,00 zł brutto, wysokość środków 50.000 zł.

Propozycje zadań może zgłosić każdy mieszkaniec Powiatu Wągrowieckiego posiadający czynne prawo wyborcze, a także uczeń szkoły ponadgimnazjalnej w Powiecie Wągrowieckim. Do zgłoszenia należy dołączyć listę z poparciem projektu wyrażonym przez co najmniej 20 osób. Formularz zgłaszania zadań uznaje się za ważny, jeśli wypełnione są wszystkie rubryki oznaczone jako obowiązkowe.

Wypełnione formularze składa się w wersji pisemnej w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, pok. nr 13 lub przesyła w wersji elektronicznej na adres: powiat@wagrowiec.pl z dopiskiem „Budżet Obywatelski.”  

Wypełnione formularze należy składać w terminie od 11 sierpnia do 11 września 2018 r.

UCHWAŁA NR 789 / 2018 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 02 sierpnia 2018 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego
  data wytworzenia: 2018-08-09
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-08-09 12:07

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE

drukuj (WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Piekutowska
  data wytworzenia: 2018-08-08
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-08-08 12:59

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

drukuj (WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Piekutowska
  data wytworzenia: 2018-08-08
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-08-08 12:59

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do nowego programu dotacyjnego: KULTURA – INTERWENCJE 2018. ETNOPOLSKA

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zainicjowała program "Kultura-Interwencje 2018. EtnoPolska" skierowany szczególnie do miejscowości liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców.

Program ma na celu wzmocnienie naszej lokalnej tożsamości poprzez wsparcie kultury ludowej, kultury tradycyjnej i przybliżenie naszego dziedzictwa historycznego. Jest skierowany do artystów ludowych i zespołów folklorystycznych oraz do wszystkich środowisk, które promują piękno naszej lokalnej kultury.

W ramach programu realizowane będą zadania z zakresu twórczości ludowej i amatorskiej wielu dziedzin, uwzględniające tradycyjne rękodzieło i rzemiosło, a także unikatowe zjawiska folkloru wiejskiego i miejskiego. Wsparcie uzyskają również działania związane z inwentaryzacją lokalnych miejsc pamięci, zabytków kultury tradycyjnej, a także tworzenie rejestru zjawisk zaliczanych do niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Zadania tj. lekcje historii o regionalnej kulturze również są preferowaną formą realizacji celów projektu.

Wnioskodawcami o dotacje od 10 tys. zł do 200 tys. zł mogą być samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Nabór w projekcie trwa do 20 sierpnia br., zaś czas realizacji zadań to 30.09-20.11.2018 r.

https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje/aktualnosci/etnopolska-blisko-7-mln-zlotych-na-wsparcie-dzialan-lokalnych

 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-08-03 12:51

Informacja o wydanym pozwoleniu na budowę 370/18

Informacja o wydanym pozwoleniu na budowę 370/18

Informacja w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Wągrowieckiego spółkom wodnym

Informacja w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Wągrowieckiego spółkom wodnym

Pomoc dla rolników dotkniętych stratami spowodowanymi suszą

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  data wytworzenia: 2018-07-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-17 16:03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-17 16:03

Informacja - modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręby: Kobylec, Pawłowo Żońskie, Toniszewo, Kamienica, Żelice

drukuj (Informacja - modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręby: Kobylec, Pawłowo Żońskie, Toniszewo, Kamienica, Żelice)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rafał Kledzik
  data wytworzenia: 2018-07-16
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-07-16 14:42

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego ogłasza KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA
I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu, 62-100 Wągrowiec, ul. Klasztorna 17A, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki.

Konsultacje społeczne budżetu obywatelskiego na 2019 rok

Do 31 lipca 2018 roku trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Zarządu Powiatu Wągrowieckiego w sprawie przeprowadzenia na terenie Powiatu Wągrowieckiego konsultacji społecznych w sprawie wydatków finansowych z wydzielonej części budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2019 rok, zwaną kwotą budżetu obywatelskiego.
Konsultacje Społeczne obejmują teren całego Powiatu Wągrowieckiego, a prawo do zgłaszania uwag mają mieszkańcy powiatu posiadający czynne prawo wyborcze.
Uwagi do projektu Uchwały Zarządu Powiatu należy przesyłać na załączonym formularzu w formie papierowej lub elektronicznej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego
  data wytworzenia: 2018-07-02
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-07-02 14:58
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego
  data wytworzenia: 2018-07-02
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-07-02 14:58

Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rafał Kledzik
  data wytworzenia: 2018-06-26
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-06-27 12:36

OGŁOSZENIE STAROSTY WĄGROWIECKIEGO z 21.06.2018

drukuj (OGŁOSZENIE STAROSTY WĄGROWIECKIEGO z 21.06.2018)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Piekutowska
  data wytworzenia: 2018-06-21
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-06-26 16:46

OGŁOSZENIA STAROSTY WĄGROWIECKIEGO z 20.06.2018 i 21.06.2018

drukuj (OGŁOSZENIA STAROSTY WĄGROWIECKIEGO z 20.06.2018 i 21.06.2018)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Piekutowska
  data wytworzenia: 2018-06-20
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-06-26 16:46

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu zaprasza na warsztaty lokalne w związku ze sporządzaniem projektu planu zadań ochronnych (dalej pzo) dla obszarów Natura 2000

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
  data wytworzenia: 2018-06-21
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-06-21 12:49

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży

drukuj (Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Piekutowska
  data wytworzenia: 2018-06-06
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-06-08 10:39

Decyzja GN.6821.13.2018.GN2 z 30.05.2018 r.

drukuj (Decyzja GN.6821.13.2018.GN2 z 30.05.2018 r.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bosacka
  data wytworzenia: 2018-05-30
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-05-30 07:59

Starosta Wągrowiecki podaje do publicznej wiadomości wykaz użytkowników wieczystych, którym ustalono inny termin zapłaty opłaty rocznej za rok 2018 za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa

drukuj (Starosta Wągrowiecki podaje do publicznej wiadomości wykaz użytkowników wieczystych, którym ustalono inny termin zapłaty opłaty rocznej za rok 2018 za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Piekutowska
  data wytworzenia: 2018-04-10
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-04-11 11:40

Komunikat Zarządu Województwa Wielkopolskiego dotyczący uchwał antysmogowych

 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-04-11 10:54

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę

drukuj (Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bosacka
  data wytworzenia: 2018-03-09
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-03-16 08:36

OGŁOSZENIE STAROSTY WĄGROWIECKIEGO O ZAMIARZE WYWŁASZCZENIA NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

drukuj (OGŁOSZENIE STAROSTY WĄGROWIECKIEGO O ZAMIARZE WYWŁASZCZENIA NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bosacka
  data wytworzenia: 2018-03-08
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-03-13 07:29

Informacja nt. 8 obiektów w zespole Kopalni Soli w m. Wapno

Zostało wszczęte z urzędu i jest prowadzone w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu postępowanie administracyjne w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa wielkopolskiego następujących obiektów:

1) młyn solny (dz. nr 149/48)
2) budynek kruszarki (łamaka) soli (dz. nr 149/44)
3) hala magazynu soli wschodnia (dz. nr 149/23)
4) budynek magazynu worków na sól (dz. nr 149/23)
5) hala magazynu soli zachodnia (dz. nr 149/23)
6) budynek skażania/denaturyzacji soli (dz. nr 149/23)
7) estakada komunikacyjna wschodnia (dz. nr 149/23)
8) estakada komunikacyjna zachodnia (dz. nr 149/23)

w zespole Kopalni Soli w m. Wapno, gm, Wapno, pow. wągrowiecki
ark. mapy 2, obręb 0007 Wapno.

drukuj (Informacja nt. 8 obiektów w zespole Kopalni Soli w m. Wapno)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Trojanowski
  data wytworzenia: 2018-01-25
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-01-25 15:01

Pismo WUW w Poznaniu dot. strat w rolnictwie spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

następna strona »

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11426
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-08-20 10:30

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec

tel. 67 26 80 515, fax 67 26 27 888, email: sekretariat@wagrowiec.pl

 

NIP POWIATU: 766-196-31-01

NIP STAROSTWA: 766-16-39-406

REGON: 570799496

NR POWIATU WAGROWIECKIEGO W SYSTEMIE TERYT: 3028

Godziny otwarcia urzędu


Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek 7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji obsługuje interesantów w godzinach od 8:00 do 14:00,

w poniedziałki od 8:00 do 16:00.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1141804
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-08-20 15:08

Stopka strony