Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Rozstrzygnięcie konkursu ofert złożonych w trybie pozakonkursowym tzw. ,,Małych Grantów" w 2018 roku

drukuj (Rozstrzygnięcie konkursu ofert złożonych w trybie pozakonkursowym tzw. ,,Małych Grantów" w 2018 roku)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Kluczyńska
  data wytworzenia: 2018-02-19
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-02-19 09:28

Informacja w sprawie braku uwag i zastrzeżeń do ofert zgłoszonych w trybie uproszczonym w ramach ,,MAŁYCH GRANTÓW"

drukuj (Informacja w sprawie braku uwag i zastrzeżeń do ofert zgłoszonych w trybie uproszczonym w ramach ,,MAŁYCH GRANTÓW")

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Kluczyńska
  data wytworzenia: 2018-02-08
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-02-08 13:21

Informacja w sprawie braku uwag i zastrzeżeń do ofert zgłoszonych w trybie uproszczonym w ramach ,,MAŁYCH GRANTÓW"

drukuj (Informacja w sprawie braku uwag i zastrzeżeń do ofert zgłoszonych w trybie uproszczonym w ramach ,,MAŁYCH GRANTÓW")

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Kluczyńska
  data wytworzenia: 2018-02-01
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-02-01 10:44

Oferty złożone w trybie pozakonkursowym tzw. „MAŁYCH GRANTÓW” do których można zgłaszać uwagi

Zgodnie z art. 19a ust. 3 i 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) Zarząd Powiatu zamieszcza ofertę na okres 7 dni w:

1.    Biuletynie Informacji Publicznej,
2.    na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wągrowcu,
3.    na stronie internetowej Powiatu.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić do niej swoje uwagi. Uwagi prosimy składać do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, z dopiskiem „Małe granty 2018 – uwagi”. Po upływie powyższego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag Zarząd Powiatu niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.

 

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia

OFERTA NR 1
Wągrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku z zakresu kultury i sztuki pn.: „Śpiewnik Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”.
Koszt całkowity: 400 zł
Koszt planowany do poniesienia z wnioskowanej dotacji: 380 zł
Propozycja Zarządu: 380 zł


OFERTA NR 2
Wągrowieckie Towarzystwo Edukacyjno – Muzyczne z zakresu kultury i sztuki pn.: „Filharmonia Pałucka Zaprasza”.
Koszt całkowity: 4.250 zł
Koszt planowany do poniesienia z wnioskowanej dotacji: 4.000 zł
Propozycja Zarządu: 4.000 zł

 

drukuj (Oferty złożone w trybie pozakonkursowym tzw. „MAŁYCH GRANTÓW” do których można zgłaszać uwagi)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Kluczyńska
  data wytworzenia: 2018-01-25
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-01-25 14:06

Skany ofert

drukuj (Skany ofert)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Kluczyńska
  data wytworzenia: 2018-01-25
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-01-25 14:06

Informacja w sprawie braku uwag i zastrzeżeń do oferty zgłoszonej w trybie uproszczonym-pozakonkursowym ,,MAŁE GRANTY’’

drukuj (Informacja w sprawie braku uwag i zastrzeżeń do oferty zgłoszonej w trybie uproszczonym-pozakonkursowym ,,MAŁE GRANTY’’)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Kluczyńska
  data wytworzenia: 2018-01-25
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-01-25 14:00

Oferty złożone w trybie pozakonkursowym tzw. „MAŁYCH GRANTÓW” do których można zgłaszać uwagi

Zgodnie z art. 19a ust. 3 i 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) Zarząd Powiatu zamieszcza ofertę na okres 7 dni w:

1.    Biuletynie Informacji Publicznej,
2.    na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wągrowcu,
3.    na stronie internetowej Powiatu.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić do niej swoje uwagi. Uwagi prosimy składać do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, z dopiskiem „Małe granty 2018 – uwagi”. Po upływie powyższego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag Zarząd Powiatu niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.

Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia

OFERTA NR 1
Wągrowieckie Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne im. Stanisława Przybyszewskiego
z zakresu kultury i sztuki pn.: „Nagroda dla najwybitniejszego absolwenta szkoły średniej powiatu wągrowieckiego ,,STACH 2018”.
Koszt całkowity: 1.690 zł
Koszt planowany do poniesienia z wnioskowanej dotacji: 1.690 zł
Propozycja Zarządu: 0,00 zł

OFERTA NR 2
Wągrowieckie Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne im. Stanisława Przybyszewskiego
z zakresu kultury i sztuki pn.: „Warsztaty historyczne Ruch oporu w czasie II wojny światowej na terenie ziemi wągrowieckiej”.
Koszt całkowity: 2.500 zł
Koszt planowany do poniesienia z wnioskowanej dotacji: 2.300 zł
Propozycja Zarządu: 1.500 zł

OFERTA NR 3
Stowarzyszenie Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku
z zakresu turystyki i krajoznawstwa pn.: „Wycieczka turystyczno – krajoznawcza młodzieżowej orkiestry dętej do Francji”.
Koszt całkowity: 19.000 zł
Koszt planowany do poniesienia z wnioskowanej dotacji: 8.000 zł
Propozycja Zarządu: 4.500 zł

OFERTA NR 4
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu
z zakresu upowszechnianie wiedzy konsumenckiej pn.: Konkurs plastyczny ,,MAŁY KONSUMENT 2018”.
Koszt całkowity: 2.230 zł
Koszt planowany do poniesienia z wnioskowanej dotacji: 2.000 zł
Propozycja Zarządu: 2.000 zł

OFERTA NR 5
Okręg Nadnotecki Polski Związek Wędkarski - Koło Wągrowiec
z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pn.: ,,Zawody Wędkarskie Memoriał Henryka Paprzyckiego”.
Koszt całkowity: 4.290 zł
Koszt planowany do poniesienia z wnioskowanej dotacji: 3.150 zł
Propozycja Zarządu: 2.600 zł

OFERTA NR 6
Okręg Nadnotecki Polski Związek Wędkarski - Koło Wągrowiec
z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pn.: ,,Drużynowe Zawody Wędkarskie o Puchar Lata na Pałukach”.
Koszt całkowity: 5.480 zł
Koszt planowany do poniesienia z wnioskowanej dotacji: 4.140 zł
Propozycja Zarządu: 0,00 zł

OFERTA NR 7
Towarzystwo Społeczno - Prawne
z zakresu nauka, edukacja, oświata i wychowanie pn.: ,,Edukacja dla każdego 2018”.
Koszt całkowity: 4.200 zł
Koszt planowany do poniesienia z wnioskowanej dotacji: 3.900 zł
Propozycja Zarządu: 1.000 zł

OFERTA NR 8
Towarzystwo Społeczno - Prawne
z zakresu promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa pn.: ,,Szkolenie dla osób bezrobotnych 2018”.
Koszt całkowity: 3.100 zł
Koszt planowany do poniesienia z wnioskowanej dotacji: 2.935zł
Propozycja Zarządu: 1.000 zł

 

drukuj (Oferty złożone w trybie pozakonkursowym tzw. „MAŁYCH GRANTÓW” do których można zgłaszać uwagi)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Kluczyńska
  data wytworzenia: 2018-01-19
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-01-19 11:50

Oferta złożona w trybie pozakonkursowym tzw. „małych grantów” do której można zgłaszać uwagi

Zgodnie z art. 19a ust. 3 i 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) Zarząd Powiatu zamieszcza ofertę na okres 7 dni w:

1.    Biuletynie Informacji Publicznej,
2.    na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wągrowcu,
3.    na stronie internetowej Powiatu.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić do niej swoje uwagi. Uwagi prosimy składać do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, z dopiskiem „Małe granty 2018 – uwagi”. Po upływie powyższego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag Zarząd Powiatu niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.

Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia

 

drukuj (Oferta złożona w trybie pozakonkursowym tzw. „małych grantów” do której można zgłaszać uwagi)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Alicja Żabska-Szymańska
  data wytworzenia: 2018-01-12
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-01-12 09:17
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Alicja Żabska-Szymańska
  data wytworzenia: 2018-01-12
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-01-12 09:17

KOMUNIKAT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W SPRAWIE TZW. „MAŁYCH GRANTÓW”

drukuj (KOMUNIKAT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W SPRAWIE TZW. „MAŁYCH GRANTÓW”)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Kluczyńska
  data wytworzenia: 2018-01-05
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-01-05 12:35

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 725
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-02-19 09:28

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec

tel. 67 26 80 515, fax 67 26 27 888, email: sekretariat@wagrowiec.pl

 

NIP POWIATU: 766-196-31-01

NIP STAROSTWA: 766-16-39-406

REGON: 570799496

NR POWIATU WAGROWIECKIEGO W SYSTEMIE TERYT: 3028

Godziny otwarcia urzędu


Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek 7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji obsługuje interesantów w godzinach od 8:00 do 14:00,

w poniedziałki od 8:00 do 16:00.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1010775
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-06-19 09:22

Stopka strony