Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Nawigacja

Treść strony

Ośrodki szkolenia kierowców oraz ewidencja instruktorów

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.

Dokonanie wpisu:
rozdział  5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. r. o kierujących pojazdami (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 627 z zm.).

Pobranie opłat:
art. 28 ust. 8,9,12 oraz art. 31 ust. 3, 8 ustawy o kierujących pojazdami.

Wysokość opłat:
§ 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz. U. z 2016 r. poz. 327).

Termin załatwienia:
termin 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej.

Wpis do rejestru przedsiębiorców:
następuje na wniosek przedsiębiorcy po spełnieniu wymogów, o których mowa w ustawie o kierujących pojazdami oraz rozporządzeniach wykonawczych do ustawy:

Wzór wniosku:
stanowi Załącznik nr 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz. U. z 2016 r. poz. 327).

Druk wniosku dostępny jest w siedzibie Wydziału Komunikacji ul. Kościuszki 53D w dziale wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.

Opłatę za wpis do rejestru można wnieść:
- w kasie usytuowanej w Wydziale Komunikacji – pok. nr 5, lub
- na rachunek Starostwa Powiatowego w Wągrowcu  nr   42 1020 4027 0000 1702 1361 4930

Właściwość organu:
Starosta dokonuje wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, i wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu.

Strona dokonująca czynności:
czynności dokonuje osobiście przedsiębiorca ubiegający się o wpis lub ustawowy lub statutowy przedstawiciel przedsiębiorcy.

 

Uzyskanie wpisu do ewidencji instruktorów i wykładowców prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi.

Dokonanie wpisu:
rozdział  6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 627 z zm.).

Pobranie opłat:
art. 33 ust. 2 pkt. 1 oraz ust. 5, art. 38 ust. 2 pkt. 1, ust. 4 ustawy o kierujących pojazdami.

Wysokość opłat:
§ 30 rozporządzenia Ministra Transportu Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2015 r. poz. 2096).

Termin załatwienia:
termin do 30 dni od dnia wpływu wniosku.

Wpis do ewidencji instruktorów i wykładowców:
-  wpis do ewidencji instruktorów, następuje w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, osoby spełniającej wymagania, o  których mowa w art. 33, ust. 1, pkt. 2-8 ustawy o kierujących pojazdami,
- wpis do ewidencji wykładowców, następuje w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, osoby spełniającej wymagania, o  których mowa w art. 33, ust. 1, pkt. 6-8 ustawy o kierujących pojazdami.

Wzór wniosku:
stanowi załącznik nr 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2015 r. poz. 2096).

Druk wniosku dostępny jest w siedzibie Wydziału Komunikacji ul. Kościuszki 53D w dziale wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.

Opłatę za wpis do rejestru można wnieść:
- w kasie usytuowanej w Wydziale Komunikacji – pok. nr 5, lub
- na rachunek Starostwa Powiatowego w Wągrowcu  nr  60 1320 1351 2222 1111 2000 0001

Właściwość organu:
organem właściwym do dokonania wpisu do ewidencji instruktorów i wykładowców wydania legitymacji instruktora oraz zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców jest starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, siedzibę ubiegającego.

Strona dokonująca czynności:
czynności dokonuje osobiście osoba ubiegający się o uzyskanie wpisu do ewidencji instruktorów lub wykładowców.

drukuj (Ośrodki szkolenia kierowców oraz ewidencja instruktorów)

  • autor informacji: Wydział Komunikacji
    data wytworzenia: 2015-06-09
  • opublikował: Kinga Basiura
    data publikacji: 2015-06-09 12:10
  • zmodyfikował: Dariusz Trojanowski
    ostatnia modyfikacja: 2018-03-02 14:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 699
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-03-02 14:53

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec

tel. 67 26 80 515, fax 67 26 27 888, email: sekretariat@wagrowiec.pl

 

NIP POWIATU: 766-196-31-01

NIP STAROSTWA: 766-16-39-406

REGON: 570799496

NR POWIATU WAGROWIECKIEGO W SYSTEMIE TERYT: 3028

Godziny otwarcia urzędu


Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek 7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji obsługuje interesantów w godzinach od 8:00 do 14:00,

w poniedziałki od 8:00 do 16:00.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 899049
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-04-23 14:05

Stopka strony