Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego przeznacza do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Wągrowieckiego, położoną w Gołańczy, przy ulicy Walki Młodych, oznaczoną ewidencyjnie: arkusz mapy 12, numer działki 1239, o powierzchni 16.1994 ha, objętą księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych pod oznaczeniem: Kw. numer PO1B/00039623/5.

Nieruchomość przeznaczona jest na cele rolnicze.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta ze zwycięzcą przetargu na czas określony tj. od dnia 15 listopada 2017 roku do dnia 30 września 2020 roku.

Czynsz dzierżawny ustalony w przetargu będzie płatny rocznie, w trzech równych ratach, płatnych w następujących terminach: I rata - najpóźniej do dnia 14 listopada 2018 roku, II rata – najpóźniej w terminie do dnia 14 listopada 2019 roku oraz III rata – najpóźniej do dnia  14 sierpnia 2020 roku.  

Cena wywoławcza – stanowiącą czynsz dzierżawny za cały czas trwania dzierżawy – ustalona została przez Zarząd Powiatu Wągrowieckiego w uchwale numer 610/2017 z dnia 14 września 2017 roku – na kwotę łączną 50.000,00,- złotych.

Czynsz dzierżawny jest stały przez cały okres dzierżawy.

Informujemy, iż do dnia 2 listopada 2017 roku osoby uprawnione, wymienione w treści art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 2 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 poz. 2147 ze zmianami), mogą składać stosowne wnioski, z zastrzeżeniem art. 216a tej ustawy.

 

Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wągrowcu oraz tablicy ogłoszeń Miasta i Gminy Gołańcz, a informacja o jego wywieszeniu została opublikowana w „Głosie Wągrowieckim” z dnia 20 września 2017 roku. Ponadto treść wykazu zamieszczono na stronach internetowych, w Biuletynie Informacji Publicznej BIP Starostwa Powiatowego w zakładce „Aktualności”.

Sprawę prowadzi i informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Kościuszki 15 pokój nr 3  -  podinspektor Magdalena Piekutowska lub telefonicznie pod numerem 67 26-80-542

 

 

Wykaz wywieszono dnia 20 września 2017 roku

Wykaz zdjęto dnia …………………………………….

 

drukujdrukuj

 • autor informacji: Magdalena Piekutowska
  data wytworzenia: 2017-09-20
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2017-09-20 09:20

Pismo WUW w Poznaniu dot. strat w rolnictwie spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

INFORMACJA STAROSTY WĄGROWIECKIEGO

Starosta Wągrowiecki informuje, iż dnia 19 lipca 2017 r. działając w imieniu Skarbu Państwa, przekazał w drodze darowizny na rzecz Miasta i Gminy Gołańcz, nieruchomość niezabudowaną, położoną w Gołańczy przy ul. Klasztornej, oznaczoną nr działki 754/2 o powierzchni 0,2609 ha, zapisaną w księdze wieczystej nr PO1B/00009507/7.

Nieruchomość została przekazana na realizację zadań własnych gminy w zakresie dróg gminnych i organizacji ruchu drogowego tj. pod budowę parkingu.

Wartość przekazanej nieruchomości wynosi 41.700 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy siedemset złotych).

 • autor informacji: Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  data wytworzenia: 2017-07-19
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2017-07-20 11:59

OBWIESZCZENIE STAROSTY WĄGROWIECKIEGO z dnia 10 lipca 2017r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

drukujdrukuj

 • autor informacji: Agnieszka Suska
  data wytworzenia: 2017-07-10
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2017-07-14 07:26

INFORMACJA STAROSTY WĄGROWIECKIEGO

Starosta Wągrowiecki informuje, iż w dniu 5 lipca 2017r. przekazane zostało przez Skarb Państwa w drodze umowy darowizny Gminie miejskiej Wągrowiec prawo własności nieruchomości położonych w Wągrowcu, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 1573/9, 1573/11, 1573/12, 1482/9, 1573/13 oraz 1982/17 o łącznej powierzchni 1,4126 ha i wartości 681.403,00 zł.

Przedmiotowe nieruchomości zostały przekazane na cel publiczny – budowę ulicy na odcinku od ulicy Średniej do ulicy Przemysłowej w Wągrowcu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Agnieszka Suska
  data wytworzenia: 2017-07-11
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2017-07-11 12:32

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

drukujdrukuj

 • data wytworzenia: 2017-06-26
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2017-06-27 10:41

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w najem

drukujdrukuj

 • autor informacji: Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  data wytworzenia: 2017-05-12
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2017-05-12 08:40

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży

drukujdrukuj

 • autor informacji: Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  data wytworzenia: 2017-03-28
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2017-03-29 15:55

IX Edycja konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich „Polska wieś- dziedzictwo i przyszłość”

 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2017-02-14 12:46

następna strona »

Adres

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec

tel. 67 26 80 515, fax 67 26 27 888, email: sekretariat@wagrowiec.pl

 

Kontakt

NIP POWIATU: 766-196-31-01

NIP STAROSTWA: 766-16-39-406

REGON: 570799496

NR POWIATU WAGROWIECKIEGO W SYSTEMIE TERYT: 3028

Godziny

Godziny otwarcia urzędu


Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek 7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji obsługuje interesantów w godzinach od 8:00 do 14:00,

w poniedziałki od 8:00 do 16:00.

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.