Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała nr XXIX/215/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od 01 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2017/2862/

Obowiązuje od 20 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr XXVIII / 191 / 2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2017/1613/

Obowiązuje od 15 marca 2017 r.

Uchwała nr XXVI/176/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych funkcjonujących w Powiecie Wągrowieckim

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=8344

Obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXI/143/2016 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie: nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4903

Obowiązuje od 15 sierpnia 2016 r.

  • opublikował: Dariusz Trojanowski
    data publikacji: 2016-08-09 12:38

Uchwała nr XVIII/127/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/117/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia
30 marca 2016 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przysługujących Powiatowi Wągrowieckiemu lub jego jednostkom organizacyjnym; warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organów do tego uprawnionych

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2016/3138/

Obowiązuje od 19 maja 2016 r.

  • opublikował: Dariusz Trojanowski
    data publikacji: 2016-06-02 11:13

Uchwała Nr XVII/117/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przysługujących Powiatowi Wągrowieckiemu lub jego jednostkom organizacyjnym; warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organów do tego uprawnionych

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2016/3133/

Obowiązuje od 19 maja 2016 r.

  • opublikował: Dariusz Trojanowski
    data publikacji: 2016-06-02 11:13

Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2016 roku. http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2015/8901/

Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdów w 2016 r. http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2015/8899/

Uchwała Rady Powiatu w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do placówek zapewniających opiekę  i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz placówek oświatowo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2015/1989/

Uchwała Rady Powiatu w sprawie pozbawienia dróg na terenie Powiatu Wągrowieckiego kategorii dróg powiatowych - Plac Dworcowy w Wągrowcu
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=5148
Obowiązuje od 22 października 2014 r.

Uchwała Rady Powiatu w sprawie pozbawienia dróg na terenie Powiatu Wągrowieckiego kategorii dróg powiatowych - Czesławice - Buszewo
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=5149
Obowiązuje od 22 października 2014 r.

Uchwała Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2014 roku
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=3080
Obowiązuje od 28 maja 2014 r.

Uchwała Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających, napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach i rzekach, w granicach powiatu
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=2618
Obowiązuje od 7 maja 2014 r.

Uchwała Rady Powiatu w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu wagrowieckiego
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=2617
Obowiązuje od 7 maja 2014 r.

Uchwała Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdów w 2014 r.
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&book=0&poz=6602
Obowiązuje od 12 grudnia 2013 r.

Uchwała nr XXXI/221/2013 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddania w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&book=0&poz=5075
Obowiązuje od 19 września 2013 r.

Uchwała nr XXVIII/202/2013 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych na terenie powiatu wągrowieckiego
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&book=0&poz=3910
Obowiązuje od 25 czerwca 2013 r.

Uchwała nr XXVIII/206/2013 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2013 r.
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&book=0&poz=3653
Obowiązuje od 6 czerwca 2013 r.

Uchwała nr XXVI/194/2013 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&book=0&poz=3050
Obowiązuje od 2 maja 2013 r.

Uchwała nr XXIV/185/2012 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu Powiatu Wągrowieckiego przez niepubliczne szkoły i placówki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&book=0&poz=133
Obowiązuje od 18 stycznia 2013 r.

Uchwała Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdów w 2013 r.
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=13308
Obowiązuje od 28 listopada 2012 r.

Uchwała nr XX/156/2012 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wągrowieckiego
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=14181
Obowiązuje od 18 września 2012 r.

Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego w sprawie ustanowienia herbu i innych symboli powiatu wągrowieckiego
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=13308
Obowiązuje od 10 lipca 2012 r.

Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego zmieniająca uchwałę Nr XVI/119/2012 w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłatyz a pobyt dziecka w pieczy zastępczej
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=12870
Obowiązuje od 11 czerwca 2012 r.

Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&book=0&poz=1931
Obowiązuje od 8 maja 2012 r.

Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wągrowieckiego
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&book=0&poz=1928
Obowiązuje od 8 maja 2012 r.

Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&book=0&poz=1678
Obowiązuje od 17 kwietnia 2012 r.

Adres

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec

tel. 67 26 80 515, fax 67 26 27 888, email: sekretariat@wagrowiec.pl

 

Kontakt

NIP POWIATU: 766-196-31-01

NIP STAROSTWA: 766-16-39-406

REGON: 570799496

NR POWIATU WAGROWIECKIEGO W SYSTEMIE TERYT: 3028

Godziny

Godziny otwarcia urzędu


Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek 7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji obsługuje interesantów w godzinach od 8:00 do 14:00,

w poniedziałki od 8:00 do 16:00.

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.