Szybkie linki

Treść strony

UCHWAŁA NR 238 / 2016 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 14 stycznia 2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie z dniem 1 września 2016 r. nowych zawodów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu

UCHWAŁA NR 239 /2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 14 stycznia 2016 roku.

w sprawie umorzenia należności pieniężnej z tytułu opłat za wyżywienie
w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy

UCHWAŁA NR 240 /2016 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 14 stycznia 2016 roku

w sprawie wyboru ofert i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016r.

Uchwała Nr 241 /2016 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 21 stycznia 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 117/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu do realizacji programu oraz do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z projektem „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wągrowieckim (I)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych, pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

UCHWAŁA NR 242 / 2016 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 21 stycznia 2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę drzewa

UCHWAŁA NR 243 /2016 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 21 stycznia 2016 roku.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie miejscowości Łęgowo oraz Długa Wieś

UCHWAŁA NR 244 /2016 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 21 stycznia 2016 roku

w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Kubackiej do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego przed Sądem Rejonowym w Wągrowcu w sprawie o zapłatę

UCHWAŁA NR 245 /2016 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 21 stycznia 2016 roku

w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Kubackiej do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego przed Sądem Rejonowym w Wągrowcu w sprawie o zawezwanie do próby ugodowej

UCHWAŁA NR 246 / 2016 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 stycznia 2016 roku

w sprawie powołania Komisji Odbioru wykonanych w 2015 roku prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie Powiatu Wągrowieckiego

UCHWAŁA NR 247 / 2016 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 stycznia 2016 roku

w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie dotacji w roku 2016 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Uchwała Nr 248/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 stycznia 2016r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Uchwała Nr 249/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 stycznia 2016 roku

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Adres

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec

tel. 67 26 80 515, fax 67 26 27 888, email: sekretariat@wagrowiec.pl

 

Kontakt

NIP POWIATU: 766-196-31-01

NIP STAROSTWA: 766-16-39-406

REGON: 570799496

NR POWIATU WAGROWIECKIEGO W SYSTEMIE TERYT: 3028

Godziny

Godziny otwarcia urzędu


Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek 7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji obsługuje interesantów w godzinach od 8:00 do 14:00,

w poniedziałki od 8:00 do 16:00.

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.