Szybkie linki

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 1940
ostatnia aktualizacja tej strony:
2017.10.17 15:11
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.10.18 14:09

Treść strony

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1121) Starosta Wągrowiecki

zawiadamia

o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek  Polskiego Związku Działkowców R.O.D. „Semafor” w Sławie Wielkopolskiej, Szczodrochowo, 62 – 085 Skoki w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – na:

 • autor informacji: Wojciech Poprawski
  data wytworzenia: 2017-10-17
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2017-10-17 15:10
 • autor informacji: Wojciech Poprawski
  data wytworzenia: 2017-10-17
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2017-10-17 15:10

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1121) Starosta Wągrowiecki

zawiadamia

o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołańczy, ul. Lipowa 5, 62 – 130 Gołańcz w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 • autor informacji: Wojciech Poprawski
  data wytworzenia: 2017-10-13
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2017-10-17 15:08
 • autor informacji: Wojciech Poprawski
  data wytworzenia: 2017-10-13
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2017-10-17 15:08

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1121) Starosta Wągrowiecki

zawiadamia

o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołańczy, ul. Lipowa 5, 62 – 130 Gołańcz w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – na:

 • autor informacji: Wojciech Poprawski
  data wytworzenia: 2017-10-13
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2017-10-17 15:05
 • autor informacji: Wojciech Poprawski
  data wytworzenia: 2017-10-13
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2017-10-17 15:05

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1121) Starosta Wągrowiecki

zawiadamia

o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołańczy, ul. Lipowa 5, 62 – 130 Gołańcz w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 • autor informacji: Wojciech Poprawski
  data wytworzenia: 2017-10-13
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2017-10-17 15:05
 • autor informacji: Wojciech Poprawski
  data wytworzenia: 2017-10-13
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2017-10-17 15:05

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1121) Starosta Wągrowiecki

zawiadamia

o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołańczy, ul. Lipowa 5, 62 – 130 Gołańcz w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 • autor informacji: Wojciech Poprawski
  data wytworzenia: 2017-10-13
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2017-10-17 15:05
 • autor informacji: Wojciech Poprawski
  data wytworzenia: 2017-10-13
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2017-10-17 15:05

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1121) Starosta Wągrowiecki

zawiadamia

o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek  Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Janowiecka 100, 62 – 100 Wągrowiec w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 • autor informacji: Wojciech Poprawski
  data wytworzenia: 2017-10-10
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2017-10-11 08:44
 • autor informacji: Wojciech Poprawski
  data wytworzenia: 2017-10-10
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2017-10-11 08:44

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1121) Starosta Wągrowiecki

zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PROAGRI Sp. z o.o., ul. św. Huberta 4, 62–290 Mieścisko w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 • autor informacji: Wojciech Poprawski
  data wytworzenia: 2017-10-09
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2017-10-10 09:17
 • autor informacji: Wojciech Poprawski
  data wytworzenia: 2017-10-09
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2017-10-10 09:17

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1121) Starosta Wągrowiecki

zawiadamia

o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek pana Jerzego Magdy w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie:

 • autor informacji: Wojciech Poprawski
  data wytworzenia: 2017-09-15
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2017-09-15 11:59
 • autor informacji: Wojciech Poprawski
  data wytworzenia: 2017-09-15
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2017-09-15 11:59

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1121) Starosta Wągrowiecki

zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany udzielonego pani Violetcie Cytlak, pozwolenia wodnoprawnego – decyzja nr OS. 6341.38.2014. OS.2 z dnia 1.10.2014r. na:

 • autor informacji: Wojciech Poprawski
  data wytworzenia: 2017-09-01
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2017-09-05 15:21
 • autor informacji: Wojciech Poprawski
  data wytworzenia: 2017-09-01
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2017-09-05 15:21

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1121) Starosta Wągrowiecki

zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany udzielonego Wielkopolskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61 – 623 Poznań pozwolenia wodnoprawnego – decyzja nr OS. 6341.44.2016. OS.2 z dnia 21.09.2016r. na:

 • autor informacji: Wojciech Poprawski
  data wytworzenia: 2017-09-01
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2017-09-01 17:08
 • autor informacji: Wojciech Poprawski
  data wytworzenia: 2017-09-01
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2017-09-01 17:08

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1121) Starosta Wągrowiecki

zawiadamia

o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek pana Romualda Kołtoniaka w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 • autor informacji: Wojciech Poprawski
  data wytworzenia: 2017-08-31
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2017-09-01 17:08
 • autor informacji: Wojciech Poprawski
  data wytworzenia: 2017-08-31
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2017-09-01 17:08

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1121) Starosta Wągrowiecki

zawiadamia

o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek pani Anny Skibińskiej w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 • autor informacji: Wojciech Poprawski
  data wytworzenia: 2017-08-31
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2017-09-01 17:08
 • autor informacji: Wojciech Poprawski
  data wytworzenia: 2017-08-31
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2017-09-01 17:08

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1121) Starosta Wągrowiecki

zawiadamia

o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek LOGIN Albert Goździcki, Świerkówiec, ul. Jarzębinowa 4, 88 – 300 Mogilno, działającego z upoważnienia Gminy Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62 – 085 Skoki, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 • autor informacji: Wojciech Poprawski
  data wytworzenia: 2017-07-26
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2017-07-26 11:49
 • autor informacji: Wojciech Poprawski
  data wytworzenia: 2017-07-26
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2017-07-26 11:49

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1121) Starosta Wągrowiecki

zawiadamia

o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek Polskiego Związku Działkowców Zarząd Rodzinnych Ogródków Działkowych „Nad Nielbą” w Wągrowcu, ul. Rzeczna 36, 62 – 100 Wągrowiec w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 • autor informacji: Wojciech Poprawski
  data wytworzenia: 2017-07-21
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2017-07-21 12:02
 • autor informacji: Wojciech Poprawski
  data wytworzenia: 2017-07-21
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2017-07-21 12:02

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469 ze zm.) Starosta Wągrowiecki

zawiadamia

o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek Zakładu Inżynierii Komunikacyjnej Andrzej Piasecki, al. Kopernika 5/71, 88 – 100 Inowrocław w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 • autor informacji: Wojciech Poprawski
  data wytworzenia: 2017-07-17
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2017-07-18 09:12
 • autor informacji: Wojciech Poprawski
  data wytworzenia: 2017-07-17
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2017-07-18 09:12

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469 ze zm.) Starosta Wągrowiecki

zawiadamia

o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62 – 100 Wągrowiec w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 • autor informacji: Wojciech Poprawski
  data wytworzenia: 2017-07-13
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2017-07-14 12:36
 • autor informacji: Wojciech Poprawski
  data wytworzenia: 2017-07-13
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2017-07-14 12:36

następna strona »

Adres

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec

tel. 67 26 80 515, fax 67 26 27 888, email: sekretariat@wagrowiec.pl

 

Kontakt

NIP POWIATU: 766-196-31-01

NIP STAROSTWA: 766-16-39-406

REGON: 570799496

NR POWIATU WAGROWIECKIEGO W SYSTEMIE TERYT: 3028

Godziny

Godziny otwarcia urzędu


Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek 7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji obsługuje interesantów w godzinach od 8:00 do 14:00,

w poniedziałki od 8:00 do 16:00.

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.