Szybkie linki

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 1797
ostatnia aktualizacja tej strony:
2017.07.21 12:02
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.07.24 14:15

Treść strony

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1121) Starosta Wągrowiecki

zawiadamia

o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek Polskiego Związku Działkowców Zarząd Rodzinnych Ogródków Działkowych „Nad Nielbą” w Wągrowcu, ul. Rzeczna 36, 62 – 100 Wągrowiec w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 • autor informacji: Wojciech Poprawski
  data wytworzenia: 2017-07-21
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2017-07-21 12:02
 • autor informacji: Wojciech Poprawski
  data wytworzenia: 2017-07-21
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2017-07-21 12:02

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469 ze zm.) Starosta Wągrowiecki

zawiadamia

o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek Zakładu Inżynierii Komunikacyjnej Andrzej Piasecki, al. Kopernika 5/71, 88 – 100 Inowrocław w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 • autor informacji: Wojciech Poprawski
  data wytworzenia: 2017-07-17
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2017-07-18 09:12
 • autor informacji: Wojciech Poprawski
  data wytworzenia: 2017-07-17
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2017-07-18 09:12

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469 ze zm.) Starosta Wągrowiecki

zawiadamia

o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62 – 100 Wągrowiec w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 • autor informacji: Wojciech Poprawski
  data wytworzenia: 2017-07-13
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2017-07-14 12:36
 • autor informacji: Wojciech Poprawski
  data wytworzenia: 2017-07-13
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2017-07-14 12:36

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469 ze zm.) Starosta Wągrowiecki

zawiadamia

o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek pana Stanisława Wichłacza w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 • autor informacji: Wojciech Poprawski
  data wytworzenia: 2017-07-06
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2017-07-06 16:59
 • autor informacji: Wojciech Poprawski
  data wytworzenia: 2017-07-06
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2017-07-06 16:59

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469 ze zm.) Starosta Wągrowiecki

zawiadamia

o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek pani Doroty Wichłacz w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 • autor informacji: Wojciech Poprawski
  data wytworzenia: 2017-07-06
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2017-07-06 16:59
 • autor informacji: Wojciech Poprawski
  data wytworzenia: 2017-07-06
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2017-07-06 16:59

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469 ze zm.) Starosta Wągrowiecki

zawiadamia

o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek ORLEN Eko Sp. z o.o., ul. Średzka 10/12, 61 – 023 Poznań działająca z upoważnienia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09 – 411 Płock w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 • autor informacji: Wojciech Poprawski
  data wytworzenia: 2017-07-04
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2017-07-04 21:53
 • autor informacji: Wojciech Poprawski
  data wytworzenia: 2017-07-04
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2017-07-04 21:53

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469 ze zm.) Starosta Wągrowiecki

zawiadamia

o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek  AQUANET Mieścisko Sp. z o.o., Plac Powstańców Wlkp. 13, 62–290 Mieścisko w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 • autor informacji: Wojciech Poprawski
  data wytworzenia: 2017-06-19
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2017-06-20 08:50
 • autor informacji: Wojciech Poprawski
  data wytworzenia: 2017-06-19
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2017-06-20 08:50

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469 ze zm.) Starosta Wągrowiecki

zawiadamia

o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, ul. Janowiecka 98A , 62 – 100 Wągrowiec, w sprawie zmiany udzielonego pozwolenia wodnoprawnego w związku ze zmianą prowadzącego instalację w zakresie oznaczenia prowadzącego instalacjędecyzja nr OS. 6341.60.2016.OS.2 z dnia 28.10.2016r. udzielająca Gminie Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62 – 100 Wągrowiec pozwolenia wodnoprawnego na:

 • autor informacji: Wojciech Poprawski
  data wytworzenia: 2017-06-14
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2017-06-14 12:31
 • autor informacji: Wojciech Poprawski
  data wytworzenia: 2017-06-14
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2017-06-14 12:31

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469 ze zm.) Starosta Wągrowiecki

zawiadamia

o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek  pana Janusza Pawlińskiego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 • autor informacji: Wojciech Poprawski
  data wytworzenia: 2017-05-31
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2017-06-02 15:11
 • autor informacji: Wojciech Poprawski
  data wytworzenia: 2017-05-31
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2017-06-02 15:11

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469 ze zm.) Starosta Wągrowiecki

zawiadamia

o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek  pana Przemysława Kopydłowskiego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 • autor informacji: Wojciech Poprawski
  data wytworzenia: 2017-05-31
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2017-06-02 11:29
 • autor informacji: Wojciech Poprawski
  data wytworzenia: 2017-05-31
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2017-06-02 11:29

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469 ze zm.) Starosta Wągrowiecki

zawiadamia

o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek  „BK PROJEKT” Bartosz Kwiatkowski, Ochodza, ul. Tartaczna 59, 62 – 100 Wągrowiec działającego z upoważnienia pani Violetty Cytlak w sprawie uchylenia pozwolenia wodnoprawnego – decyzja nr OS. 6341.48.2016. OS.2 z dnia 3.10.2016r. na:

 • autor informacji: Wojciech Poprawski
  data wytworzenia: 2017-05-29
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2017-05-30 11:01
 • autor informacji: Wojciech Poprawski
  data wytworzenia: 2017-05-29
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2017-05-30 11:01

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469 ze zm.) Starosta Wągrowiecki

zawiadamia

o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek pana Janusza Pawlińskiego w sprawie:

 • autor informacji: Wojciech Poprawski
  data wytworzenia: 2017-05-05
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2017-05-05 14:36
 • autor informacji: Wojciech Poprawski
  data wytworzenia: 2017-05-05
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2017-05-05 14:36

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469 ze zm.) Starosta Wągrowiecki

zawiadamia

o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek Gospodarstwa Rolnego Waldemar Januchowski w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 • autor informacji: Wojciech Poprawski
  data wytworzenia: 2017-04-28
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2017-05-05 10:22
 • autor informacji: Wojciech Poprawski
  data wytworzenia: 2017-04-28
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2017-05-05 10:22

następna strona »

Adres

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec

tel. 67 26 80 515, fax 67 26 27 888, email: sekretariat@wagrowiec.pl

 

Kontakt

NIP POWIATU: 766-196-31-01

NIP STAROSTWA: 766-16-39-406

REGON: 570799496

NR POWIATU WAGROWIECKIEGO W SYSTEMIE TERYT: 3028

Godziny

Godziny otwarcia urzędu


Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek 7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji obsługuje interesantów w godzinach od 8:00 do 14:00,

w poniedziałki od 8:00 do 16:00.

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.