Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Podstawa prawna: art. 1, 2, ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (t.j. z 2012r. Dz. U., poz. 83 z późn. zm.),

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
2. Odpis z księgi wieczystej
   
II. OSOBY UPRAWNIONE DO ZWROTU:
Osoby fizyczne będące w dniu wejścia w życie ustawy użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości w prawo własności.

III. OPŁATY:
10 zł za wydanie decyzji administracyjnej. Wpłata na konto Urzędu Miejskiego

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
do 30 dni.

V. ODPŁATNOŚĆ
1. Odpłatność ustalana jest na podstawie wartości rynkowej nieruchomości.
2. Wartość rynkową nieruchomości pomniejsza się o kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego.
3. Opłatę rozkłada się na wniosek użytkownika wieczystego na raty, na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat, chyba, że wnioskodawca wystąpi o okres krótszy niż 10 lat.
4. Rozłożona na raty nie spłacona część odpłatności podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy bazowej oraz 6,5 % marży.

VI. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 3
Telefon kontaktowy: 067 268 05 42

VII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Wągrowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VIII. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 763
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-06-09 11:25

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec

tel. 67 26 80 515, fax 67 26 27 888, email: sekretariat@wagrowiec.pl

 

NIP POWIATU: 766-196-31-01

NIP STAROSTWA: 766-16-39-406

REGON: 570799496

NR POWIATU WAGROWIECKIEGO W SYSTEMIE TERYT: 3028

Godziny otwarcia urzędu


Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek 7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji obsługuje interesantów w godzinach od 8:00 do 14:00,

w poniedziałki od 8:00 do 16:00.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1172759
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-09-19 11:12

Stopka strony