Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Wągrowiecki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«październik 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.wagrowiec.pl

Treść strony

Nabór wniosków na zabytki

ZARZĄD POWIATU WĄGROWIECKIEGO

na  podstawie art. 77 i 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia
23 lipca 2003 r.  (j. t. Dz. U. z 2014  r., poz. 1446 ze zm.) oraz uchwały Nr XV/88/2007  Rady Powiatu Wągrowieckiego z z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
(Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2008 r., Nr 8, poz. 204 ze zm.)

 

ogłasza nabór wniosków w roku 2016

na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w zakresie:

 

1)  sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2)  przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;

3)  wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

4)  opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

5)  wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

6)  sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

7)  zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

8)  stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

9)  odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

10)  odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;

11)  odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

12)  modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

13)  wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

14)  uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

15)  działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

16)  zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac
i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;

17)  zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

 

I. WYMOGI  FORMALNE:


1. Z budżetu powiatu wągrowieckiego mogą być udzielane dotacje celowe
na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na obszarze powiatu wągrowieckiego, jeżeli:

a) obiekt znajduje się w złym stanie technicznym;

b) obiekt posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe.


2. Dotacja może być udzielona każdemu kto jest właścicielem bądź posiada tytuł prawny
do władania zabytkiem.
3. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

4. Termin i szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną zawarte w umowie podpisanej
z wybranym oferentem. 

5. Wniosek powinien dotyczyć prac lub robót, których wykonanie planuje się w 2016 roku.

 

II. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

 

1) decyzja o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty,

2) dokument potwierdzający tytuł władania zabytkiem,

3) harmonogram oraz kosztorys (uzgodniony z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków) przewidywanych prac lub robót,

4) pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu
na przeprowadzenie prac lub robót oraz projekt i pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym lub programem prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,

5) informacja o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów,

6) wykaz prac lub robót wykonanych w okresie poprzedzającym dzień złożenia wniosku,

7) w przypadku jednostek organizacyjnych - wypis z właściwego rejestru albo ewidencji.

 

Formularze wniosków oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu, pok. 213, tel. (067) 26 80 550 / 26 80 551.

 

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, pok. nr 13 w ZAMKNIĘTEJ KOPERCIE z napisem „DOTACJA NA ZABYTKI”, w terminie do dnia 22 stycznia 2016 r.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Oświaty
  • opublikował: Kinga Basiura
    data publikacji: 2015-12-31 11:58

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ustanowił listę stypendystów Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym, odpowiednio dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy i studentów uczelni państwowych.

- Uchwałą nr 1345/2015 z 1 grudnia 2015 roku.

Na okres od 1 września do 31 grudnia 2015 roku stypendium otrzyma 190 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 250 złotych miesięcznie, a na okres od 1 października do 31 grudnia 2015 roku 180 studentów i słuchaczy w kwocie 300 złotych miesięcznie.

- Uchwałą nr 1499/2016 z 8 stycznia 2016 roku.

Na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku stypendium otrzyma 200 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, oraz od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku 200 studentów i słuchaczy.

Do Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wpłynęło ogółem 801 wniosków, z tego: 562 – uczniów oraz 239 – studentów i słuchaczy.

Stypendium przyznane zostało osobom, które spośród wszystkich kandydatów zgłoszonych przez Starostwa Powiatowe lub Urzędy Miasta na prawach powiatu, uzyskały najwyższą sumę punktów zgodnie z obowiązującym Regulaminem stypendium.

Lista stypendystów znajduje się na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu:

https://www.umww.pl/departamenty_departament-edukacji-i-nauki_stypendium-marszalka-wojewodztwa-wielkopolskiego-o-charakterze-socjalnym

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18920
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-12-31 11:58