Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Prawo Ochrony Środowiska stanowi, że działania z zakresu ochrony środowiska
w powiecie muszą być podejmowane na podstawie aktualnego programu ochrony środowiska. Zarząd Powiatu opracowuje program ochrony środowiska i program gospodarki odpadami w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, przy czym projekt programów ochrony środowiska powinien być zaopiniowany przez organ wykonawczy województwa. Rada Powiatu ma obowiązek uchwalić program ochrony środowiska do 31 grudnia 2003 r. Z wykonania Programu Zarząd Powiatu będzie sporządzać raporty
i przekazywać je Radzie Powiatu.

Głównym celem Programu jest określenie zasad polityki ochrony środowiska powiatu wągrowieckiego. Program ma być narzędziem realizacji polityki ekologicznej państwa i województwa w skali regionu - powiatu. W pełni odzwierciedla tendencje ogólnopolskiej i europejskiej polityki proekologicznej. Główne cele europejskiej polityki ochrony środowiska to:

 • zasada zrównoważonego rozwoju,
 • zasada równego dostępu do środowiska postrzegana w kategoriach: 
 • sprawiedliwości międzypokoleniowej,
 • sprawiedliwości międzyregionalne i międzygrupowej,
 • równoważenia szans między człowiekiem i przyrodą, 
 • zasada przezorności,
 • zasada uspołecznienia i subsydiarności,
 • zasada prewencji,
 • zasada „zanieczyszczający” płaci,
 • zasada skuteczności efektywności ekologicznej i ekonomicznej.

Program przedstawia aktualną sytuację środowiska powiatu, uwzględniając uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne, w tym ekologiczne, przestrzenne, społeczne
i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju powiatu. Program określa priorytetowe działania i harmonogram zadań w zakresie ograniczenia emisji, ochrony zasobów przyrody, racjonalnego gospodarowania środowiskiem i edukacji ekologicznej z podziałem na zadania własne powiatu i zadania koordynowane. Opis uwarunkowań realizacyjnych Programu zawiera jego wdrożenie, ewaluację i monitoring. Szczególne rozwinięcie Programu stanowi Plan Gospodarki Odpadami.

Program przygotowany został z udziałem konsultacji społecznych, przy uwzględnieniu głosów środowiska naukowego, gospodarczego, pracowniczego, kulturalnego i pozarządowego. Założenia do programu, materiały, wnioski przedstawiano w mediach, w Internecie.

    Program Ochrony Środowiska określa wymagania odnoszące się do polityki ekologicznej państwa, a w szczególności:

 • cele i priorytety,
 • program zadaniowy,
 • uwarunkowania prawne, ekonomiczne, społeczne.

Plan gospodarki odpadami stanowi część programu ochrony środowiska i określa:

 • aktualny stan gospodarki odpadami w powiecie, ich charakterystykę jakościową i ilościową,
 • istniejące instalacje odzysku i unieszkodliwiania odpadów, schemat przepływu odpadów, koszty gospodarowania odpadami,
 • prognozowane zmiany w zakresie gospodarowania odpadami,
 • cele i działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami,
 • instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów,
 • system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1599
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-07-13 12:44

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec

tel. 67 26 80 515, fax 67 26 27 888, email: sekretariat@wagrowiec.pl

 

NIP POWIATU: 766-196-31-01

NIP STAROSTWA: 766-16-39-406

REGON: 570799496

NR POWIATU WAGROWIECKIEGO W SYSTEMIE TERYT: 3028

Godziny otwarcia urzędu


Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek 7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji obsługuje interesantów w godzinach od 8:00 do 14:00,

w poniedziałki od 8:00 do 16:00.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2083325
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-20 10:33

Stopka strony