Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XLV/353/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 lipca 2018r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Uchwała Nr XLV/352/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 lipca 2018r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2032

UCHWAŁA NR XLV /351 /2018 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 lipca 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego

UCHWAŁA NR XLV/ 350 / 2018 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 lipca 2018 roku

w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na podstawie raportu.

UCHWAŁA NR XLV / 349 / 2018 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 lipca 2018 roku

w sprawie: przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022”

Uchwała Nr XLIV/348/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII /330/ 2018 w sprawie powierzenia Gminie miejskiej Wągrowiec realizacji zadania Powiatu Wągrowieckiego dotyczącego przebudowy odcinka ulicy Lipowej w Wągrowcu w ramach zadania pn. „Przebudowa ulicy Kasprowicza na odcinku do ul. Lipowej w Wągrowcu”.

Uchwała Nr XLIV/347/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 czerwca 2018r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLIV /346/ 2018 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Starosty Wągrowieckiego

UCHWAŁA Nr XLIV /345/ 2018 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

UCHWAŁA NR XLIV /344/ 2018 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wągrowieckiego za 2017 rok.

UCHWAŁA NR XLIV/ 343/2018 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 czerwca 2018 roku.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Wągrowieckiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

UCHWAŁA Nr XLIV /342/ 2018 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie określenia zasad rozliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek w obowiązku realizacji zajęć, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i kształcenia na odległość oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, a także określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół i placówek niewymienionych w ust. 3 art. 42 Karty Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych

UCHWAŁA Nr XLIV /341/ 2018 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 czerwca 2018 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat wągrowiecki dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw"

UCHWAŁA NR XLIV /340 / 2018 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie: zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu

UCHWAŁA Nr XLIV / 339 /2018RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie: pokrycia straty netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu

UCHWAŁA Nr XLIV /338/ 2018 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu

następna strona »

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8342
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-07-30 15:06

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec

tel. 67 26 80 515, fax 67 26 27 888, email: sekretariat@wagrowiec.pl

 

NIP POWIATU: 766-196-31-01

NIP STAROSTWA: 766-16-39-406

REGON: 570799496

NR POWIATU WAGROWIECKIEGO W SYSTEMIE TERYT: 3028

Godziny otwarcia urzędu


Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek 7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji obsługuje interesantów w godzinach od 8:00 do 14:00,

w poniedziałki od 8:00 do 16:00.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1141812
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-08-20 15:08

Stopka strony