Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

DEKLARACJA RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 22 lutego 2017 roku

w sprawie organizacji obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXVIII/205/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 lutego 2017r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXVIII/204/2017 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 22 lutego 2017 roku

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Wawrzyńca w Gołańczy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu Wągrowieckiego

UCHWAŁA NR XXVIII/203/2017 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 22 lutego 2017 roku

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Mieścisku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu Wągrowieckiego

UCHWAŁA NR XXVIII/202/2017 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 22 lutego 2017 roku

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu Wągrowieckiego

UCHWAŁA Nr XXVIII/201/2017 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 22 lutego 2017 roku

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzanego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Wągrowieckiego

UCHWAŁA NR XXVIII/200/2017 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 22 lutego 2017 roku

w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Gołańczy wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Karola Libelta w Gołańczy

UCHWAŁA NR XXVIII/199/2017 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 22 lutego 2017 roku

w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Gołańczy wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Karola Libelta w Gołańczy

UCHWAŁA NR XXVIII/198/2017 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 22 lutego 2017 roku

w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego w Gołańczy wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Karola Libelta w Gołańczy

UCHWAŁA NR XXVIII/197/2017 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 22 lutego 2017 roku

w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Młodzieży im. Stanisława Mikołajczyka w Wągrowcu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu

UCHWAŁA NR XXVIII /196 /2017 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 22 lutego 2017 roku

w sprawie zamiaru likwidacji I Liceum Profilowanego dla Dorosłych im. Stanisława Mikołajczyka w Wągrowcu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu

UCHWAŁA NR XXVIII/195/2017 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 22 lutego 2017 roku

w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych im. Stanisława Mikołajczyka w Wągrowcu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu

UCHWAŁA NR XXVIII/194/2017 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 22 lutego 2017 roku

w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2 w Wągrowcu i włączenia jej do Zespołu Szkół nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu

UCHWAŁA NR XXVIII/193/ 2017 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 22 lutego 2017 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Wągrowieckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2016 rok

UCHWAŁA NR XXVIII /192/2017 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 22 lutego 2017 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Wągrowcu wraz z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa w Powiecie Wągrowieckim za 2016 rok

UCHWAŁA NR XXVIII/191/2017 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 22 lutego 2017 roku

w sprawie: uchwalenia zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu

UCHWAŁA NR XXVII/190/2017 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 stycznia 2017 roku

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania pt. "Zakup wyposażenia na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu” wnioskowanego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu do współfinansowania ze środków dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Uchwała Nr XXVII/189/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 stycznia 2017r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Uchwała Nr XXVII/188/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 stycznia 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2032

UCHWAŁA NR XXVII/187/2017 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 stycznia 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia programu kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu

UCHWAŁA NR XXVII/186/2017 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 stycznia 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego

UCHWAŁA NR XXVII/185/2017 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 stycznia 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego

Uchwała Nr XXVII /184/ 2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 stycznia 2017 roku

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2020

UCHWAŁA NR XXVII/183/2017 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 stycznia 2017 roku

w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej

Adres

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec

tel. 67 26 80 515, fax 67 26 27 888, email: sekretariat@wagrowiec.pl

 

Kontakt

NIP POWIATU: 766-196-31-01

NIP STAROSTWA: 766-16-39-406

REGON: 570799496

NR POWIATU WAGROWIECKIEGO W SYSTEMIE TERYT: 3028

Godziny

Godziny otwarcia urzędu


Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek 7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji obsługuje interesantów w godzinach od 8:00 do 14:00,

w poniedziałki od 8:00 do 16:00.

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.