Szybkie linki

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 226
ostatnia aktualizacja tej strony:
2016.02.16 12:53
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.11.22 08:23

Treść strony

KOMUNIKAT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 

Nabór do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016r. ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Wągrowieckiego

 

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.), w skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie.

Zadaniem Komisji jest dokonanie oceny formalnej i merytorycznej poszczególnych ofert w oparciu o kryteria określone w ogłoszeniu konkursowym, przyznanie punktów oraz wskazanie proponowanej kwoty dotacji.

W związku z powyższym organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, prowadzące działalność na terenie bądź na rzecz Powiatu Wągrowieckiego, mogą wskazywać kandydatów do Komisji Konkursowej za pomocą formularza załączonego do niniejszego komunikatu.

Kandydat na członka Komisji Konkursowej powinien spełniać następujące kryteria:

-    posiadać obywatelstwo polskie i korzystać z pełni praw publicznych,

-    posiadać nieposzlakowaną opinię,

-    wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków Komisji Konkursowej oraz do przeprowadzenia procedury otwartego konkursu ofert.

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w zakresie przygotowania wniosków o dotację.

Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.

Formularze zgłoszeniowe należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lutego 2016r. osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zdrowia (pok. nr 15) lub drogą pocztową na adres:

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia

ul. Kościuszki 15

62-100 Wągrowiec

 

Zeskanowany formularz można przesłać również pocztą elektroniczną na adres oz@wagrowiec.pl (należy wówczas niezwłocznie dostarczyć oryginał dokumentu do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia).

Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia po przygotowaniu listy kandydatów i po uzgodnieniu  z nimi możliwości ich uczestnictwa w posiedzeniach Komisji Konkursowej, przedstawi ją Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego. Zarząd spośród nich wybierze dwie kandydatury, które wejdą w skład Komisji Konkursowej.

Szczegółowe informacje są dostępne telefonicznie pod nr tel. (67) 26 80 558 lub e-mailem: oz@wagrowiec.pl

 

  • autor informacji: Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia
    data wytworzenia: 2016-02-16
  • opublikował: Kinga Basiura
    data publikacji: 2016-02-16 12:50
  • zmodyfikował: Kinga Basiura
    ostatnia modyfikacja: 2016-02-16 12:51

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do udziału w pracach Komisji Konkursowej

Adres

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec

tel. 67 26 80 515, fax 67 26 27 888, email: sekretariat@wagrowiec.pl

 

Kontakt

NIP POWIATU: 766-196-31-01

NIP STAROSTWA: 766-16-39-406

REGON: 570799496

NR POWIATU WAGROWIECKIEGO W SYSTEMIE TERYT: 3028

Godziny

Godziny otwarcia urzędu


Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek 7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji obsługuje interesantów w godzinach od 8:00 do 14:00,

w poniedziałki od 8:00 do 16:00.

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.