Szybkie linki

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 287
ostatnia aktualizacja tej strony:
2016.01.26 11:49
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.09.22 12:42

Treść strony

Przypominamy, że art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.) umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy ubieganie się o środki finansowe w trybie pozakonkursowym tzw. „małych grantów”.

Na podstawie oferty złożonej przez uprawniony podmiot, Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uznając celowość tego zadania, może zlecić wykonanie zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert, przy spełnieniu przez uprawniony podmiot łącznie następujących warunków:

1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł;

2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Wysokość środków planowanych na realizację „Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2016r.” w trybie pozakonkursowym (tzw. „małe granty”) wynosi 20.000 zł.

 

Do oferty należy załączyć:

1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany),

2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).

3) w przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej uprawnione podmioty, każdy z nich powinien złożyć załączniki wymienione w punktach 2 i 3 oraz załączyć:

a) wykaz działań w ramach realizacji zadania publicznego, które będą wykonywać poszczególne organizacje lub podmioty,

b) sposób reprezentacji organizacji lub podmiotów wobec organu administracji publicznej,

c) umowę zawartą między organizacjami lub podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.

Szczegółowy tryb postępowania dotyczący zasad rozpatrywania i wyboru oferty oraz zawierania umów określa art. 19a ustawy. Informacje i pytania dotyczące „małych grantów” można uzyskać osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Wągrowcu lub telefonicznie pod nr tel. (67) 26 80 558.

  • autor informacji: Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia
    data wytworzenia: 2016-01-08
  • opublikował: Kinga Basiura
    data publikacji: 2016-01-08 13:05
  • zmodyfikował: Kinga Basiura
    ostatnia modyfikacja: 2016-01-26 11:49

Adres

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec

tel. 67 26 80 515, fax 67 26 27 888, email: sekretariat@wagrowiec.pl

 

Kontakt

NIP POWIATU: 766-196-31-01

NIP STAROSTWA: 766-16-39-406

REGON: 570799496

NR POWIATU WAGROWIECKIEGO W SYSTEMIE TERYT: 3028

Godziny

Godziny otwarcia urzędu


Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek 7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji obsługuje interesantów w godzinach od 8:00 do 14:00,

w poniedziałki od 8:00 do 16:00.

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.