Szybkie linki

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 320
ostatnia aktualizacja tej strony:
2016.12.02 14:13
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.10.18 14:09

Treść strony

Rejestracja zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (pokój 209) tel. 067 2680 537.

Wymagane dokumenty:
1.Wniosek, który powinien zawierać:
1.1. imię, nazwisko, adres prowadzącego hodowlę;
1.2. adres przetrzymywania zwierzęcia lub prowadzenia hodowli;
1.3. liczbę posiadanych lub hodowanych zwierząt;
1.4. nazwę gatunku w języku łacińskim lub polskim;
1.5. datę, miejsce urodzenia lub wyklucia zwierzęcia;
1.6. datę wejścia w posiadanie zwierzęcia oraz źródło jego pochodzenia;
1.7. płeć zwierzęcia jeśli możliwe jest ustalenie;
1.8. opis trwałego oznakowania zwierzęcia jeśli jest oznakowane;
1.9. cel przetrzymywania zwierzęcia lub prowadzenia hodowli;
1.10. numer i datę wydania
- zezwolenia na import zwierzęcia do kraju
- zezwolenie na schwytanie zwierzęcia w środowisku
- dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli
- innego dokumentu stwierdzającego legalność zwierzęcia;
2. Do wniosku należy załączyć kopię dokumentu, o którym mowa w punkcie 1.10.

Opłaty:
- Opłata skarbowa – za dokonanie wpisu do rejestru zwierząt 26,00 zł – na konto Urzędu Miejskiego w Wągrowcu; nr konta: Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu 61 8959 0001 0000 5106 2000 0010  (dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku), zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 1 ppkt. c, art. 8 ust. 1 (na podst. załącznika do ustawy cz. I ust. 19) ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie  skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783 z późn. zm.),
- Opłata skarbowa – za dokonanie zmiany danych zawartych w rejestrze zwierząt (np. liczby wpisanych zwierząt) lub wykreślenie z rejestru zwierząt – nie podlega opłacie skarbowej,
- Opłata skarbowa – za wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru – nie podlega opłacie skarbowej,
- Opłata skarbowa – za wydanie, na wniosek zainteresowanego, zaświadczenia o dokonaniu zmiany danych zawartych w rejestrze 17,00 zł – na konto Urzędu Miejskiego w Wągrowcu; nr konta: Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu 61 8959 0001 0000 5106 2000 0010 (dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku), zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 1 ppkt. c, art. 8 ust. 1 (na podst. załącznika do ustawy cz. II ust. 21) ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie  skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783 z późn. zm.)

Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z art. 217 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego zaświadczenie wydane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni.

Tryb odwoławczy:
Nie ma.

Inne wskazówki, uwagi:
Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru lub o wykreślenie z rejestru powinien być złożony w terminie 14 dni od nabycia lub zbycia, wwozu lub wywozu za granice państwa, wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz. 1651 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.)

Załączone dokumenty:

drukujdrukuj

Adres

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec

tel. 67 26 80 515, fax 67 26 27 888, email: sekretariat@wagrowiec.pl

 

Kontakt

NIP POWIATU: 766-196-31-01

NIP STAROSTWA: 766-16-39-406

REGON: 570799496

NR POWIATU WAGROWIECKIEGO W SYSTEMIE TERYT: 3028

Godziny

Godziny otwarcia urzędu


Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek 7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji obsługuje interesantów w godzinach od 8:00 do 14:00,

w poniedziałki od 8:00 do 16:00.

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.