Szybkie linki

Menu strony

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 457
ostatnia aktualizacja tej strony:
2016.12.01 11:40
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.10.18 14:09

Treść strony

Zezwolenie na transport odpadów

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (pokój 209) tel. 26 80 537

Wymagane dokumenty
Zezwolenie na transport odpadów wydaje się na wniosek, który powinien odpowiednio zawierać:

1) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych transportu; w przypadku gdy określenie rodzaju jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów,
2) oznaczenie obszaru prowadzenia działalności – w przypadku transportu odpadów.
3) wskazanie sposobu i środków transportu odpadów,
4) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie transportu odpadów,
5) przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie transportu odpadów,
6) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany.

Opłaty
Do wniosku należy załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. Opłata skarbowa wynosi 616 zł wg części III ust. 44 pkt. 1 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015, poz. 783 z póżn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 Nr 187, poz. 1330).

Termin załatwienia sprawy
Zgodnie z art. 35 kpa sprawy są załatwiane niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w przypadku szczególnie skomplikowanym nie dłużej niż 60 dni).

Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Starosty Wągrowieckiego, w terminie czternastu dni od daty otrzymania decyzji.

Inne wskazówki, uwagi

Zgodnie z przepisami powołanej powyżej ustawy o opłacie skarbowej – obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego – tj. w kasie Urzędu Miasta Wągrowca. Opłaty można dokonywać również bezgotówkowo na rachunek właściwego organu podatkowego tj. Urząd Miasta Wągrowca.
Nr konta – 61 8959 0001 0000 5106 2000 0010.
Wszelkie dokumenty przedłożone w formie kserokopii winny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.

Podstawa prawna
art. 28 ust. 1, ust. 2 pkt 2), ust. 3 pkt 2), ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach / Dz. U. z  2010r. Nr 185, poz. 1243; z późn. zm./, w związku z art. 233 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach /Dz. U. z 2013r., poz. 21 z późn. zm./.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.).

drukujdrukuj

Adres

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec

tel. 67 26 80 515, fax 67 26 27 888, email: sekretariat@wagrowiec.pl

 

Kontakt

NIP POWIATU: 766-196-31-01

NIP STAROSTWA: 766-16-39-406

REGON: 570799496

NR POWIATU WAGROWIECKIEGO W SYSTEMIE TERYT: 3028

Godziny

Godziny otwarcia urzędu


Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek 7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji obsługuje interesantów w godzinach od 8:00 do 14:00,

w poniedziałki od 8:00 do 16:00.

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.